Spice Wars – Are You Battle Ready? Analysis of Synthetic Cannabinoids Using an HR-CI Source Operated in EI and CI Modes

Referenční číslo: 203-821-487
Produktová řada
Průmyslová odvětví
Příslušné technické postupy
Typ dokumentu
Související produkty
Pegasus GC-HRT

High Resolution GC-TOFMS