Frankincense and Myrrh: Visual Characterization and Comparison of Essential Oils with GCxGC Structured Chromatograms

Referenční číslo: 203-821-620
Produktová řada
Průmyslová odvětví
Příslušné technické postupy
Typ dokumentu
Související produkty
Pegasus BT 4D

GCxGC Time-of-Flight Mass Spectrometer