Distinguishing the C3 vs SH4 Mass Split by Comprehensive TwoDimensional Gas Chromatography High Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Produktová řada
Průmyslová odvětví
Příslušné technické postupy
Typ dokumentu
Související produkty
Pegasus BT

Gas Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometer