16 července 2020

Nový institut pracovního lékařství Pegasus® BT 4D Nofer v Lodži

Nový institut pracovního lékařství Pegasus® BT 4D Nofer v Lodži

S hrdostí můžeme oznámit úspěšnou dodávku a instalaci jedinečného přístroje u našeho jedinečného zákazníka. Institut pracovního lékařství NOFER v Lodži, jehož součástí je ODDĚLENÍ BIOLOGICKÉHO MONITOROVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, který vede prof. Dr. hab. n. med. Wojciech Wąsowicz, je prosperujícím střediskem a tvůrcem veřejného mínění, které se účastní mnoha národních a mezinárodních programů.

Doktor Wiktor Wesołowski, docent v laboratoři biochemie a monitorování životního prostředí a organických látek (který je nedílnou součástí katedry), spolu s vedoucí laboratoře prof. Jolantou Gromadzińskou, jsou autory velmi zajímavých prací v oblasti monitorování životního prostředí, publikovaných v mezinárodních časopisech. Doktor Wiktor Wesołowski je analytik s rozsáhlými zkušenostmi, který jistě využije možnosti nové akvizice.

Hovoříme o široké sadě možností, protože takové možnosti LECO Pegasus BT 4D určitě nabízí, tj. kompletní systém dvourozměrné plynové chromatografie s detektorem hmotnostního spektrometru s analyzátorem doby letu (GC×GC-TOF MS) s bohatě vybaveným automatickým vzorkovačem od našeho partnera GERSTEL. Autosampler vybavený automatickým modulem termodesorpce (TD) společně s mechanismem pro zavedení vzorku do systému a dvěma dávkovači, první s programovatelnou odpařovací teplotou (PTV) a druhý pracující s vzorkem odpařeným v proudu plynu s děličem toku (S/SL), jistě zlepší provoz mnoha laboratoří. Dále dvourozměrný systém plynové chromatografie s detektorem ionizace plamene FID, elektronový detektor záchytu ECD a automatickým robotickým systémem pro zavádění kapalných a plynných vzorků LECO L-PAL.

Gratulujeme naší nové kolegyni Agatě Kledecké, která odpovídá za prodej, Pavlu Nowińskému, vedoucímu našich služeb v LECO Poland a šéfovi našeho servisního týmu Josefu Rutovi z LECO Czech. Bez vašeho významného přínosu by to pro nás bylo nesmírně obtížné. Jsme silní jako tým a vždy se můžeme spolehnout na přímou podporou nebo podporou našich zahraničních kolegů. Zvláštní poděkování patří také celému týmu IMP za příkladnou spolupráci při náročné realizaci projektu během probíhající epidemie.

Tyto typy projektů nám dávají významnou energii a představují počátek spolupráce s novým zákazníkem a jsou motivací v našem další úsilí o společný úspěch.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software