3 října 2019

O ohňostrojích a cestovním ruchu: GC×GC-HRMS analýza o dopadech léta na kvalitu vody jezera Michigan

Ohňostroje jsou základem oslav amerického dne nezávislosti. Odhaduje se, že ve Spojených státech se každoročně koná 16 000 ohňostrojů a američtí spotřebitelé za ně utratí více než 1 miliardu dolarů! Jak tyto ohňostroje kromě krásného světla a zvučných ran ovlivňují okolní svět? Světové ředitelství společnosti LECO se nachází v Saint Joseph, Michigan, což je plážové město u jezera Michigan, kde jsou ohňostroje prominentní kulisou oslav amerického dne nezávislosti. Minulé léto pracovníky naší aplikační laboratoře napadlo, že by bylo užitečným a zajímavým experimentem vyzkoušet vodu obklopující místo, kde k ohňostrojům dochází, a prozkoumat, zda nedošlo ke krátkodobým dopadům na životní prostředí. Voda jezera je také zatěžována letním přílivem turistů na pláže Michiganských jezer, konkrétně chemikáliemi z produktů osobní péče (opalovací krémy, repelenty). Cílem této studie bylo hodnocení těchto potenciálních kontaminantů spojených s oslavami dne nezávislosti.

Analýza byla provedena odebráním vzorků vody ze tří různých míst podél pobřeží: mola, odkud je ohňostroj pouštěn a dvou místních pláží v blízkosti tohoto mola. Vzorky byly odebrány 2 července. a také 4 července. (hodinu po ohňostrojích), aby se zajistilo přesné měření. K analýze vzorků vody byl použit přístroj LECO Pegasus HRT+ 4D, který nabízí komplexní dvourozměrnou plynovou chromatografii spojenou s průletovou hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (GC×GC-HRTOFMS). GC×GC-HRTOFMS se ukázal jako výkonný výzkumný nástroj, jelikož poskytl úplnou necílenou analýzu vzorků vody před a po ohňostrojích a jasně prokázal chemické rozdíly mezi nimi. GC×GC-HRTOFMS byl také schopen přesně identifikovat, co ke znečištění životního prostředí, ke kterému došlo v důsledku těchto pyrotechnických přehlídek a zvýšeného pohybu osob v blízkosti míst vzorkování vody, přispívalo.

Co se tedy stalo s kvalitou vody jezera Michigan z důvodu zvýšené turistiky a ohňostrojů? Výsledky vás možná překvapí…

Zjistěte to na plakátu zde.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software