13 listopadu 2019

Standardní metody sušení v peci vs. TGM800: Přímé stanovení vlhkosti

Jolanda Nortjé, vedoucí laboratoře Southern African Grain Laboratory (SAGL), měla problém. Práce se zrny znamenala spoustu termogravimetrických analýz, ale standardní metody sušení v peci byly neuvěřitelně časově náročné. V závislosti na matrici mouky se doba v peci mohla pohybovat od 1 hodiny po 17 hodin. Celá zrna mohla trvat celých 72 hodin. Když společnost LECO Africa uvedla návrh na lepší způsob provedení, Jolanda se ho ráda chopila. Souhlasila, že se bude podílet na porovnání stanovení primární ztráty vlhkosti při sušení pomocí přístroje TGM800 a standardními metodami sušení v peci.

V tomto srovnání laboratoř SAGL analyzovala tři typy zrn: celá slunečnicová semínka, kukuřičná mouka a běžná mouka (celozrnná a pšeničná). Tyto vzorky byly produkční vzorky, které jsou v současné době analyzovány laboratoří SAGL. Výsledky ukáží, jak je přístroj TGM800 použitelný pro skutečnou práci, kterou laboratoř vykonává. TGM800 a standardní způsoby sušení v peci byly provedeny ve stejný den pro každý typ zrna, aby se vyloučila jakákoli odchylka ztráty vlhkosti během skladování.

Při sušení v peci byly dodrženy následující metody: AACCI 44-15.02 vlhkost v kukuřičné mouce, ICC 110/1 vlhkost v celozrnné mouce (2 hodiny), ICC 110/1 vlhkost v bílé pšeničné mouce (1,5 hodiny) a ISO665-2000(E) vlhkost ve slunečnicových semenech, jak je uvedeno v tabulce 1. Metody TGM použily nastavení uvedená v tabulce 2.

Tabulka 1

 Tabulka 2

SAGL zjistil, že rozdíly v průměrné vlhkosti mezi ručními a automatizovanými metodami používajícími TGM800 byly v průměru 0,06%. TGM800 poskytoval SAGL stejné výsledky jako způsoby sušení v peci.

Rozdíl však přišel s časem analýzy. U všech slunečnicových semen samotných trvalo sušení v peci 6 hodin.

V TGM800 měla laboratoř výsledky za 2 hodiny a 37 minut. Jednalo se o úsporu času 3 hodiny a 23 minut u pouhých dvou vzorků. Výsledky slunečnicových semen jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3

Po dokončení srovnání počítá Nortjé s nákupem TGM800 pro svou laboratoř. Nejen, že ji potěšila spolehlivost nástrojů LECO, které používala v minulosti, ale také si váží našeho poprodejního servisu a podpory.

 

„Servis a podpora po prodeji jsou podle mého názoru stejně důležitá kritéria pro rozhodování jako cena.“

- Jolanda Nortjé

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software