LECO & Helmholtz Institut München ve spolupráci se Separation Science

Dr. Ralf Löscher, viceprezident společnosti LECO Europe, hovoří s Thomasem Grögerem a Dr. Jürgenem Schnelle-Kreisem z Helmholtz Zentrum v Mnichově (německé výzkumné středisko pro environmentální zdraví), o působení aerosolů na náš každodenní život a zdraví.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ROZHOVOR

NYNÍ K DISPOZICI: Náš e-seminář na požádání na SepScience.com

hlavička příspěvku na blogu, e-seminář 1440x390 px


Poslední řada e-seminářů na SepScience.com, které se týkají řešení LECO pro analýzu potravin a prostředí, je nyní k dispozici jako verze na požádání. V rozhovorech se objevují témata týkající se náročné oblasti analýzy POTRAVIN a ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, tisíců chemikálií přítomných v našich přírodních zdrojích - vzduchu, půdě a vodě.

ZAREGISTRUJTE SE DO SEMINÁŘE NA POŽÁDÁNÍ

Přihlašte se na náš e-seminář o separačních technikách

Případně navštivte náš nový Virtuální veletrhhlavička příspěvku na blogu, e-seminář 1440x390 px

Připojte se k nám na našich dvou nadcházejících e-seminářích na SepScience.com. Představíme a vysvětlíme, jak špičkové technologie LECO GC-TOF-MS a GC×GC-TOF-MS mohou výrazně vylepšit vaše aplikace v oblasti analýzy potravin (9. června) a životního prostředí (11. června).

Registrujte se nyní!

„Detekce onemocnění včel medonosných monitorováním posunů ve volatilních profilech“; Maggie Gill – Keele University, Spojené králoství

hlavička příspěvku na blogu, e-seminář 1440x390 px

Dnes, 20. května, je mezinárodní den včel. Včela medonosná je důležitým opylovačem, který prostřednictvím opylování úrody každoročně přispívá hospodářství USA přibližně 15 miliardami USD a hospodářství Spojeného království 690 miliony GBP. Včely jsou také důležitými opylovači ve volné přírodě a v mnoha ekosystémech hrají klíčovou roli v udržování biodiverzity a v ekosystémových službách.

O ohňostrojích a cestovním ruchu: GC×GC-HRMS analýza o dopadech léta na kvalitu vody jezera Michigan

Ohňostroje jsou základem oslav amerického dne nezávislosti. Odhaduje se, že ve Spojených státech se každoročně koná 16 000 ohňostrojů a američtí spotřebitelé za ně utratí více než 1 miliardu dolarů! Jak tyto ohňostroje kromě krásného světla a zvučných ran ovlivňují okolní svět? Světové ředitelství společnosti LECO se nachází v Saint Joseph, Michigan, což je plážové město u jezera Michigan, kde jsou ohňostroje prominentní kulisou oslav amerického dne nezávislosti. Minulé léto pracovníky naší aplikační laboratoře napadlo, že by bylo užitečným a zajímavým experimentem vyzkoušet vodu obklopující místo, kde k ohňostrojům dochází, a prozkoumat, zda nedošlo ke krátkodobým dopadům na životní prostředí. Voda jezera je také zatěžována letním přílivem turistů na pláže Michiganských jezer, konkrétně chemikáliemi z produktů osobní péče (opalovací krémy, repelenty). Cílem této studie bylo hodnocení těchto potenciálních kontaminantů spojených s oslavami dne nezávislosti.

Analýza byla provedena odebráním vzorků vody ze tří různých míst podél pobřeží: mola, odkud je ohňostroj pouštěn a dvou místních pláží v blízkosti tohoto mola. Vzorky byly odebrány 2. července. a také 4. července. (hodinu po ohňostrojích), aby se zajistilo přesné měření. K analýze vzorků vody byl použit přístroj LECO Pegasus HRT+ 4D, který nabízí komplexní dvourozměrnou plynovou chromatografii spojenou s průletovou hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (GC×GC-HRTOFMS). GC×GC-HRTOFMS se ukázal jako výkonný výzkumný nástroj, jelikož poskytl úplnou necílenou analýzu vzorků vody před a po ohňostrojích a jasně prokázal chemické rozdíly mezi nimi. GC×GC-HRTOFMS byl také schopen přesně identifikovat, co ke znečištění životního prostředí, ke kterému došlo v důsledku těchto pyrotechnických přehlídek a zvýšeného pohybu osob v blízkosti míst vzorkování vody, přispívalo.

Co se tedy stalo s kvalitou vody jezera Michigan z důvodu zvýšené turistiky a ohňostrojů? Výsledky vás možná překvapí…

Zjistěte to na plakátu zde.

Hodnocení ASMS: Frank Dorman, Penn State

Frank Dorman, docent v oboru biochemie a molekulární biologie na Penn State University, hovořil na našem ranním semináři o ASMS o svých zkušenostech s používáním stolního spektrometru Pegasus BT 4D GC×GC-TOFMS při analýze environmentálního znečištění řeky Susquehanna.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software