Zobrazení položek podle značky: TOFMS

"Vrcholová necílená technika" – Společnost LECO ve spolupráci s organizací Analytical Scientist
Růst oblastí s příponou „-omika“ je v naší skupině žhavým tématem již několik let – částečně proto, že se naše vlastní odborné znalosti do jisté míry překrývají s potřebami těchto oblastí. Obzvláště náročnou pro komunitu separační technologie je metabolomika, která vyžaduje použití špičkových iterací různých technik, včetně LC, GC, MS a NMR. Když přijde na…
„Infekční dechové biomarkery“ v analytické vědě
Každý z nás se může ocitnout tváří v tvář ohrožení zdraví – ať je to rakovina, cukrovka nebo nedávné rozšíření nemoci COVID-19. Současná medicína je vyzbrojena neustále se zlepšujícími nástroji pro identifikaci a boj s nemocemi, nicméně existují nedostatky – v rychlosti, invazivnosti, pokrytí, přístupu a přesnosti. Existuje prostor pro zlepšení? A jak můžeme zajistit, aby nové přístupy…
„Stanovení obsahu pesticidů v rajčatových produktech pomocí spektrometru GC×GC-TOFMS“ – Společnost LECO s pomocí separační technologie
Zjistěte, jak použití komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC) s průletovou hmotnostní spektrometrií (TOF-MS) prokazuje vynikající kvalitu separace matice – analyt a analyt – analyt. To vše u vysokého počtu cílových pesticidů a při dosažení vysoké citlivosti. Přístroj LECO Pegasus BT 4D byl použit k vývoji robustního a přímočarého pracovního postupu kvantifikace, jež vyhovuje požadavkům organizace SANTE.
Separation Science s e-knihou Aplikace testování potravin LECO
Naše nová e-kniha shrnuje velkou část aplikační práce společnosti LECO v oblasti testování potravin. Kromě přehledu aplikací tato kniha zahrnuje také úvod do přístrojů GC×GC a technologie TOFMS. Obsahuje také přehled různých hardwarových a softwarových řešení, které byly použity pro aplikace testování potravin. Bibliografii s dodatečnými odkazy naleznete v…
e-Food Lab International // Rozhovor s Ralfem Löscherem
Ralf Löscher hovoří o nejnovějších technologiích a mnohaletých zkušenostech, které společnost LECO má v oblasti přístrojů TOFMS. Tento rozhovor se zaměřuje na potravinářský průmysl a zvláštní výhody, které společnost LECO tomuto trhu nabízí. „V oblasti technologie chromatografické separační vědy nabízí společnost LECO přístroje GC propojené s průletovou (TOF) hmotnostní spektrometrií (MS). Tento…
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software