„Vrcholová necílená technika“ – Společnost LECO ve spolupráci s analytickým vědcem

Růst oblastí s příponou „-omika“ je v naší skupině žhavým tématem již několik let – částečně proto, že se naše vlastní odborné znalosti do jisté míry překrývají s potřebami těchto oblastí. Obzvláště náročnou pro komunitu separační technologie je metabolomika, která vyžaduje použití špičkových iterací různých technik, včetně LC, GC, MS a NMR. Když přijde na metabolomiku, lze zvažovat většinu analytických nástrojů – multimodalita je přece jen jediným způsobem, který u takto vysoké složitosti vzorků dává smysl.

Článek, jehož autory jsou Pierre-Hugues Stefanuto, Delphine Zanella a Jean-François Focant

„Infekční dechové biomarkery“ v analytické vědě

Každý z nás se může ocitnout tváří v tvář ohrožení zdraví – ať je to rakovina, cukrovka nebo nedávné rozšíření nemoci COVID-19. Současná medicína je vyzbrojena neustále se zlepšujícími nástroji pro identifikaci a boj s nemocemi, nicméně existují nedostatky – v rychlosti, invazivnosti, pokrytí, přístupu a přesnosti. Existuje prostor pro zlepšení? Jak můžeme zajistit, aby nové přístupy poskytly stejnou úroveň diagnostického potenciálu jako přístupy, které momentálně používáme?

Jane Hill, docentka v oboru strojírenství, a Billy Boyle, výkonný ředitel společnosti Owlstone Medical, vysvětlují, jak jejich výzkum v oblasti analýzy dechu otevírá nové dveře v oblasti diagnostiky.

„Stanovení obsahu pesticidů v rajčatových produktech pomocí spektrometru GC×GC-TOFMS“ – Společnost LECO s pomocí separační technologie

Zjistěte, jak použití komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC) s průletovou hmotnostní spektrometrií (TOF-MS) prokazuje vynikající kvalitu separace matice – analyt a analyt – analyt. To vše u vysokého počtu cílových pesticidů a při dosažení vysoké citlivosti.

Přístroj LECO Pegasus BT 4D byl použit k vývoji robustního a přímočarého pracovního postupu kvantifikace, jež dodržuje požadavky organizace SANTE.

Separation Science s e-knihou Aplikace testování potravin LECO

Naše nová e-kniha shrnuje velkou část aplikační práce společnosti LECO v oblasti testování potravin. Kromě přehledu aplikací tato kniha zahrnuje také úvod do přístrojů GC×GC a technologie TOFMS. Obsahuje také přehled různých hardwarových a softwarových řešení, které byly použity pro aplikace testování potravin. Bibliografii s dodatečnými odkazy naleznete v příloze.

E-knihu si můžete stáhnout na SeparationScience již nyní.
Stáhněte si e-knihu zde… 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software