Novinky společnosti LECO v oblasti elementární analýzy, separačních technik a metalografie

Nákladově efektivní analýza primární vlhkosti mléčných produktů
Správné stanovení obsahu vlhkosti v mléčných produktech poskytuje důležité informace související s kvalitou a nezávadností potravin (struktura, chuť mikrobiální stabilita). Vlhkost je také klíčovou proměnnou používanou k výpočtu čistoty a výnosu produktu a výsledné analýzy základní složky produktu v suchém stavu. Přístroj TGM800 umožňuje flexibilní nastavení metody, automatizaci a hardwarové funkce, které maximalizují…
Přihlašte se na náš e-seminář o separačních technikách
Nebo navštivte náš nový Virtuální veletrh. Připojte se k nám na našich dvou nadcházejících e-seminářích na SepScience.com. Představíme a vysvětlíme, jak špičkové technologie LECO GC-TOF-MS a GC×GC-TOF-MS mohou výrazně vylepšit vaše aplikace v oblasti analýzy potravin (9. června) a životního prostředí (11. června). Registrujte se nyní!
„Detekce onemocnění včel medonosných monitorováním posunů ve volatilních profilech“; Maggie Gill – Keele University, Spojené králoství
Dnes, 20. května, je mezinárodní den včel. Včela medonosná je důležitým opylovačem, který prostřednictvím opylování úrody každoročně přispívá hospodářství USA přibližně 15 miliardami USD a hospodářství Spojeného království 690 miliony GBP. Včely jsou také důležitými opylovači ve volné přírodě a v mnoha ekosystémech hrají klíčovou roli v udržování biodiverzity a v ekosystémových službách.
„Hodnocení okysličených základových olejů přístrojem GCxGC-TOFMS s modulovaným tokem“; Paul Harvath
Paul Harvath vystoupil i na pracovním semináři a symposiu o přístrojích LECO GC×GC (natáčeno v Evropském aplikačním a školicím centru v německém Berlíně), kde hovořil na téma „Hodnocení oxidovaných olejů prostřednictvím dvourozměrné plynové chromatografie – průletové hmotnostní spektrometrie.“ Během svého vystoupení promluvil o historii a budoucnosti motorových olejů pro automobily a jak…
Řešení společnosti LECO určená pro anorganické materiály
Rychlým a přesným analyzátorům značky LECO, které měří kvalitu a sílu surovin i hotových výrobků v každém kroku procesu transformace materiálů, důvěřují různá průmyslová odvětví. Zjistěte více o analýze uhlíku a síry spalovací metodou pomocí přístrojů LECO CS744 a CS844, detekci kyslíku/dusíku/vodíku pomocí přístroje ONH836, stanovení obsahu kyslíku/dusíku roztavením vzorku v inertním plynu pomocí přístroje ON736 a analýze fázového uhlíku a vody…
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software