628 hlavička

Řada 628

Analýza uhlíku/vodíku/dusíku spalovací metodou

Nejmodernější hardwarové a softwarové technologie umožňují maximální výkon, spolehlivost a rychlost analýz přístroje řady 628 pro širokou škálu organických materiálů od potravin po paliva. Náš software je navržen pro jednoduché a bezproblémové řízení operátorem v laboratoři, s prakticky neomezenou databází naměřených hodnot a kompatibilitou se systémy LIMS. Vyhovuje také předpisům FDA 21 CFR část 11 pro uzavřený analytický systém.


  • Krátký čas analýzy mezi 3,5 až 4,5 minuty spolu s prodlouženou životností reagentů poskytuje maximální výkon při zachování nízké ceny za analýzu.
  • Unikátní systém sběrného balastního válce a alikvotního dávkovacího systému výrazně snižují cenu analýzy oproti systémům "whole gas analyses".
  • Jednoduchý, gravitační autopodavač vzorků s kapacitou až 120 vzorků umožňuje bezobslužnou analýzu.
  • Duální pecní část pracuje při teplotách do 1050 °C a používá pouze čistý kyslík k zajištění úplného spálení všech typů organických vzorků.
  • Reagenční a redukční trubice umístěné na přední straně, nicméně za čelními dveřmi přístroje kvůli bezpečnosti obsluhy.

Elementární analyzátor řady CHN628 se používá pro stanovení dusíku, uhlíku/dusíku a uhlíku/vodíku/dusíku v organických matricích. Přístroj používá techniku spalování dle Dumase a poskytuje výsledek během 4,5 minut pro všechny prvky, které jsou stanovovány. Přístroj je vybaven vlastním softwarem ovládaným přes externí PC pro řízení provozu systému a správu dat.

Vzorek se naváží do kapslí, či folií a následně se umístí do automatického podavače přístroje, kde vzorek projde nejprve proplachovací komorou umístěnou přímo nad pecní částí pro eliminaci vlivů atmosféry. Vzorek se poté zavede do primární části pece, kde se v prostředí čistého kyslíku dokonale spálí. Uhlík, vodík a dusík přítomny ve vzorku jsou oxidovány na oxid uhličitý (CO2), vodu (H2O) a NOx a poté jsou v proudu kyslíku neseny přes sekundární pec pro další oxidaci a odstranění mechanických částic. U modelů FP a CN628 prochází spaliny přes termoelektrický chladič, aby se odstranila vlhkost. Kompletní objem spalin je jímán a následně homogenizován v balastní nádobě. Homogenizované plyny z balastu jsou vedeny přes alikvotní smyčku a poté je reprezentativní vzorek v proudu nosného plynu veden k detekčním celám. Pro detekci H2O a CO2 se používají samostatné optimalizované nedisperzní infračervené detekční cely (NDIR), jež jsou zárukou rychlého času analýzy. Plyny NOx jsou vedeny přes redukční trubicí naplněnou mědí pro redukci plynů na N2 a odstranění přebytečného kyslíku ze spalovacího procesu. Alikvotní množství analytu pak prochází přes Lecosorb a Anhydron, kde se odstraní CO2 a vlhkost generovaná během procesu zachycení CO2, a dále na detekční celu pracující na principu teplotní vodivosti (TC) pro stanovení N2.

Konečné výsledky jsou obvykle zobrazeny v hmotnostních procentech nebo v jednotkách ppm, ale mohou být zobrazeny v jiných uživatelských jednotkách, jako je procentuální podíl celkové bílkoviny, korigovaná vlhkost a další.

 

« zpět na nabídku produktů

Řada 628 podrobné informace

628

  • Modely
    1. CHN628 uhlík/vodík/dusík

Více v této kategorii: Řada 828 »
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software