Roztavení vzorku v inertním plynu s pomocí řady 736 | Analýza kyslíku a dusíku roztavením vzorku v inertním plynu | LECO

Roztavení vzorku v inertním plynu s pomocí řady 736
Analýza kyslíku a dusíku roztavením vzorku v inertním plynu


Změňte způsob, jakým stanovujete obsah kyslíku/dusíku v anorganických materiálech, železných a neželezných slitinách a žáruvzdorných materiálech, pomocí našeho elementárního analyzátoru ON736. Je vybaven intuitivním softwarem Cornerstone® s dotykovým displejem, nejmodernějším detekčním systémem a řadou volitelných funkcí, které poskytují optimální řešení pro vaši laboratoř.

 • Vysoce výkonná konstrukce detektoru
  • Termostatická konstrukce udrží stálou teplotu detekčního systému
  • Optimalizované zářiče i detektory
 • Možnost volby nosného plynu mezi argonem a heliem
 • Zvyšte produktivitu laboratoře díky automatizaci
  • Automatické čištění minimalizuje potřebu ručního čištění mezi analýzami
  • 20-ti pozicový podavač kelímků i vzorků
 • Ovládání přes dotykový displej, který je umístěný na konstrukci přístroje vyniká svou ergonomií a intuitivním ovládáním
 • Nejmodernější infračervená (IR) detekce pro stanovení kyslíku a teplotněvodivostní (TC) detekce pro stanovení dusíku

Použití

Řada 736 je ideální pro následující aplikace: anorganické materiály, železné a neželezné slitiny, měď, hliník a žáruvzdorné materiály.

Analyzátor ON736 je určen pro simultánní stanovení obsahu kyslíku a dusíku v oceli a dalších anorganických materiálech. Přístroj obsahuje vlastní software vyvinutý speciálně pro
dotykové ovládání a řízení.

Navážený vzorek se umístí do grafitového kelímku a je zahříván na vysokou teplotu v impulsní peci pro uvolnění analytických plynů. Kyslík přítomný ve vzorku reaguje s grafitovým kelímkem za vzniku CO a CO2. Nosný inertní plyn, obvykle helium, vede plyny uvolněné během procesu tavení z pece přes regulátor průtoku (Mass Flow Controller). Plyny pak prochází přes reagent, kde CO oxiduje na CO2, a H2 na H2O. Kyslík je detekován jako CO2 použitím nedisperzní infračervené detekční cely (NDIR). CO2 a H2O jsou pak odebrány z proudu nosného plynu. K detekci dusíku se používá teplotně vodivostní detektor (TC).

Detekční systém se skládá z detektorů NDIR a TC. Detekční cely NDIR jsou založeny na principu absorpce infračerveného záření určité vlnové délky v IR spektru. Pokles energie na těchto vlnových délkách způsobuje průchod analyzovaného plynu skrz detekční cely. Detekční TC cely využívají rozdíl teplotní vodivosti nosného plynu a směsi nosného plynu a analytu. Odporová vlákna TC jsou umístěna do proudícího nosného plynu a jsou zahřívána můstkovým obvodem. Při smíchání analytu s nosným plynem se změní teplotní vodivost směsi plynu oproti čistému nosnému plynu.

Koncentrace neznámého vzorku se stanoví vztažmo k dané kalibrační křivce vytvořené na základě známých hodnot kalibračních standardů .

 

« zpět na nabídku produktů

Řada 736 podrobné informace

Řada Oxygen/Nitrogen by Inert Gas Fusion with the 736

 • Modely
  1. ON736 kyslík/dusík

  1. N736 dusík

  1. O736 kyslík

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software