Spalování s pomocí řady 844 | Analýza uhlíku a síry spalovací metodou | LECO

Spalování s pomocí řady 844
Analýza uhlíku a síry spalovací metodou


Analyzátor řady CS844 pro stanovení obsahu uhlíku a síry v ocelích, rudách, kovových materiálech a slitinách, keramice a dalších anorganických materiálech spalovací metodou. Nejmodernější hardwarové i softwarové řešení Cornerstone® s dotykovým displejem sníží vaší laboratoři náklady na analýzu.

 • Maximalizujte produktivitu laboratoře pomocí automatizace
  • K dispozici 10-ti a 60-ti pozicové automatické robotické podavače.
  • Vysoce účinný systém automatického čištění pecní části minimalizuje nároky na údržbu operátorem
  • Automatický systém výměny spalovacích trubic
 • Ergonomický systém ovládání přístroje přes dotykový displej umístěný na konstrukci zařízení
 • Nejmodernější IR detekční cely pro široký rozsah detekce, dlouhou životnost a vynikající stabilitu
 • Vysoce účinná pec s nízkými nároky na údržbu snižuje potřebu akcelerátorů a nutnost čištění

Použití

Řada 844 je ideální pro následující aplikace: oceli, rudy, kovové materiály, slitiny, keramika a jiné anorganické materiály.

Řada analyzátoru CS844 je určena pro stanovení obsahu uhlíku a síry v širokém spektru anorganických materiálů jako jsou kovy, rudy, keramika a další. Analyzátor je řízen pomocí ergonomického dotykového displeje, který je umístěn na konstrukci přístroje.

Předvážený vzorek o hmotnosti přibližně 1 gram je spálen v proudu čistého kyslíku pomocí indukční pece. Uhlík a síra přítomné ve vzorku jsou oxidovány na oxid uhličitý (CO2) a oxid siřičitý (SO2) a jsou v proudu kyslíku neseny přes vyhřívaný prachový filtr, sušící činidlo na dvě nedisperzní infračervené (NDIR) cely, kde je síra detekována jako SO2. Plyny pokračují přes katalyzátor, kde se oxid uhelnatý (CO) přeměňuje na CO2 a kde se SO2 převádí na oxid sírový (SO3), který je následně odstraněn. Uhlík je pak detekován jako CO2 dalšímy dvěma NDIR celami. Regulátor tlaku se používá k udržování konstantního tlaku v detektorech tak, aby se minimalizovaly interference způsobené přirozenými změnami atmosférického tlaku. Posledním článkem v cestě je elektronický snímač průtoku plynu, který se používá pro diagnostické účely a sledování průtoku nosného plynu.

Nedisperzní infračervené cely fungují na principu absorbce energie CO2 a SO2 v rámci IR spektra v unikátních vlnových délkách. Počáteční intenzita IČ signálu na těchto vlnových délkách je absorbována průchodem detekovaných plynů detekčními celami. Protože absorpce závisí na délce dráhy, jsou pro měření signálů s vysokým a nízkým dosahem poskytovány IR buňky s krátkou a dlouhou cestou. Software automaticky vybere, kterou buňku použít pro optimální měření. Přístroj pracuje na komparativním principu známých obsahů kalibračních standardů a neznámých analyzovaných vzorků přes kalibrační křivku. .

 

 

« zpět na nabídku produktů

Řada 844 podrobné informace

Analýza uhlíku a síry spalovací metodou s pomocí přístroje CS844

 • Modely
  1. CS844 uhlík/síra

  1. C844 uhlík

  1. S844 síra

  1. CS844ES síra s rozšířeným detekčním rozsahem, uhlík
  1. S844ES síra s rozšířeným detekčním rozsahem
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software