AC600 Poloautomatický isoperibolický kalorimetr | Spalné teplo | LECO

AC600 Poloautomatický isoperibolický kalorimetr
Spalné teplo


Poloautomatický isoperibolický kalorimetr LECO AC600 je ideální řešení pro stanovení spalného tepla / výhřevnosti v tuhých i kapalných palivech. Jeho poloautomatický provoz v kombinaci s použitím termodynamické metody TruSpeed® poskytuje velice rychlou analýzu a tím zvyšuje výkon laboratoře bez ovlivnění přesnosti a správností výsledků. Nová, ergonomicky navržená, lehká kalorimetrická bomba zajišťuje snadný provoz a zároveň výrazně snižuje fyzické zatížení obsluhy.
 

 

 • Vylepšená automatizace zvyšuje produktivitu
 • Čas analýzy pouhých 5 minut bez ovlivnění správnosti a přesnosti výsledků
 • Ergonomicky navržená kalorimetrická bomba napomáhá snadné manipulaci a zároveň zvyšuje rychlost přenosu tepla
 • Integrovaná napouštěcí / vypouštěcí stanice s ventily které urychlují proces tlakování / odtlakování kalorimetrické bomby
 • Intuitivní software poskytuje prakticky neomezenou paměť, zjednodušené zpracovávání dat a kompatibilitu s různými systémy správy laboratorních informací (LIMS)

Poloautomatický kalorimetr LECO AC600 byl vyvinut pro měření spalného tepla a výhřevnosti různých organických materiálů, jako je uhlí, koks a topný olej.

Kalorimetrická hodnota vzorku je stanovena přesným měřením tepla uvolněného při spalování vzorku v kontrolovaném vodním prostředí. Uvolněné teplo je úměrné kalorimetrickým hodnotám analyzovaného materiálu.

Vzorek se umístí do kalorimetrické bomby, která je následně natlakována kyslíkem. Kalorimetrická bomba se automaticky spouští do vodního prostředí v přístroji. Poté je definovaný objem vodního prostředí (mluvíme o vědru) uzavřen pomocí vzduchové membrány. Tento uzavřený objem vody s kalorimetrickou bombou je obklopen rovněž vodním prostředím o kterém mluvíme jako o vodním plášti. Teplota vody v plášti je regulována na přesně nastavenou teplotu (isoperibolický kalorimetrický systém). Vzorek je zapálen a teplota vody uvnitř vědra a vody v plášti se měří teploměrem s přesností na 0,0001 stupně. Hodnoty měření teploty vody uvnitř vědra a pláště se zaznamenávají každou sekundu. Výsledky mohou být v softwaru korigovány na obsah dusíku, síry, vlhkosti, popela atd. K dispozici jsou dvě možnosti metod pro analýzu dat. Uživatel může zvolit klasickou metodu teplotního rozdílu (režim Delta T), při které jsou kalorimetrické hodnoty stanoveny hodnotou maximálního nárůstu teploty vědra. Uživatel se může také rozhodnout použít metodu termodynamického modelu (režim TruSpeed), který byl vyvinut společností LECO a který matematicky modeluje výměnu tepla v přístroji AC600. Režim TruSpeed zohledňuje tepelné kapacity součástí systému a korekce přenosu energie v systému. Režim TruSpeed umožňuje přístroji AC600 dosáhnout velice krátkých časů analýzy do 5-ti minut, aniž by došlo ke snížení přesnosti výsledných kalorimetrických hodnot.

 

« zpět na nabídku produktů

Řada AC600 podrobné informace

AC600

 • Modely
  1. AC600 se standardní kalorimetrickou bombou 

  1. AC600 s kalorimetrickopu bombou odolnou vůči halogenům 

  1. Duální systém AC600 se standardními kalorimetrickými bombami 

  1. Duální systém AC600 s kalorimetrickými bombami odolnými vůči halogenům 
 • Možnosti
  1. Standardní kalorimetrická bomba pro zapalování drátkem nebo bavlnkou

  1. Kalorimetrická bomba odolná vůči halogenům pro zapalování drátkem nebo bavlnkou

  1. Recirkulační chladič vody
 • Aplikace
  Spalné teplo uhlí
 • Prospektová dokumentace
  AC600
 • Spotřební materiály
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software