ChromaTOF® IGS | Identification Grading System | LECO

ChromaTOF® IGS - pokročilý identifikační systém


Využijte při identifikaci síly přesných hmot

Identification Grading System (IGS) společnosti LECO usnadňuje kontrolu dat tím, že uživateli umožňuje rychle vidět, odůvodnit a s vyšší jistotou určit, které látky jsou obsaženy v konkrétním vzorku. To uživateli následně umožňuje činit přesvědčivá rozhodnutí, jak postupovat dále.

Zjistěte, co obsahuje váš vzorek

IGS využívá všechny dostupné chemické informace vygenerované přístrojem Pegasus® GC-HRT+ 4D, aby do procesu identifikace vnesl jistotu.

IGS přiřazuje na základě čtyř kritérií jakost konkrétní identifikaci:

  1. Přítomnost a přesná hmota molekulárního iontu
  2. Přítomnost a dobrá korelace spektrálního skóre podobnosti z organizované knihovny
  3. Přesné hmoty vzorců s citlivým potenciálem fragmentovaných iontů odpovídající nálezu ve spektrální knihovně.
  4. Retenční index odpovídající nálezu v knihovně

Čím vyšší je hodnota jakosti, tím jistější si můžete být svou identifikací.

Skutečné síly identifikace lze dosáhnout výkonem GCxGC spojeným s průletovou hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (TOFMS).

  • GCxGC separuje současně se eluující druhy a přináší jasnější hmotnostní spektra než jiné techniky.
  • TOFMS umožňuje přesná hmotnostní spektra v chromatografické špičce i velmi krátké druhé rozměrové špičce, což při kombinaci s dekonvolucí poskytuje nejkvalitnější spektra, která lze vygenerovat.

IGS se zrodil z necílené společné zkoušky (ENTACT) Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Spojených států amerických a jedná se o řešení společnosti LECO pro časově náročný proces kontroly dat.

Vezměme si například nefiltrované výsledky dekonvoluce z analýzy GCxGC -TOFMS vzorku z projektu ENTACT agentury EPA(dole vlevo). Použitím filtru IGS lze rychle zobrazit jen ty nejspolehlivější identifikace. Toto zjednodušení je výrazné a umožňuje okamžité zahájení vyšetřování „neznámých“, jak naznačují šipky na obrázku vpravo.

Příklad vzorku ChromaTOF IGS

Vlevo: Původní HRD (n=4800). Vpravo: IGS > 2 (n=245)

IGS v tomto konkrétním příkladu identifikoval přibližně 80 % známých špiček známých sloučenin, které byly obsaženy ve vzorku (který byl společnosti LECO dodán jako nepopsaný vzorek). Spojení GCxGC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením TOF se pro tuto míru identifikace ukázalo jako nezbytné. Další informace naleznete zde: „Identifikace malých molekul prostřednictvím hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.“

« zpět na nabídku produktů
Logo ChromaTOF bkg

Přečtěte si více o tom, jak společnost LECO využila Identifikační systém klasifikace ve studii EPA ENTACT:

Komplexní, necílená charakterizace zaslepených environmentálních standardů expozomů s pomocí GCxGC a průletové hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.

Více v této kategorii:
« L-PAL3 | GC Autosampler | LECO
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software