ChromaTOF® | Brand Software | LECO

Značkový ChromaTOF® Software


Software ChromaTOF, který byl vyvinut výhradně společností LECO, je navržen tak, aby vyhovoval potřebám dnešních laboratorních profesionálů pro zpracování a analýzu velkého množství dat, která jsou získávána pomocí našich hmotnostních spektrometrů s TOF analyzátorem. ChromaTOF nabízí uživatelsky přívětivé ovládání přístroje i jeho příslušenství a intuitivní rozhraní s vysoce integrovaným zpracováním dat. ChromaTOF je první datový systém pro hmotnostní spektrometrii, který plně vyhovuje vícerozměrným chromatografickým datům (GCxGC).

V čem je software ChromaTOF jedinečný?

 • Zpracování dat je automaticky uloženo v systému souborů – nejsou třeba žádné další kroky a vždy se můžete vrátit tam, kde jste skončili
 • Datové soubory obsahují nejen naměřená spektra, ale i kompletní metody měření
 • Všechny standardní funkce jsou obsaženy v jednom softwarovém balíčku. Kontrola některých kompatibilních doplňků je integrovaná a lze ji v případě potřeby aktivovat i později
 • Snadno použitelné, přesto výkonné, efektivní a robustní
 • Časté aktualizace pro vylepšenou údržbu a vývoj dalších funkcí

 

ChromaTOF verze 5.0 zahrnuje nejpokročilejší kvalitativní a kvantitativní funkce odvětví v jednom uživatelsky přívětivém systému zpracování dat. Podporuje jak platformu nástrojů Pegasus BT, tak Pegasus GC-HRT+.

Vlastnosti

 • Automatické ladění a související generování diagnostických reportů
 • Absolutní kvantifikace koncentrace analytů na základě kalibrační křivky
 • Relativní kvantifikace založená na porovnání s referencí nebo kalibrační křivkou analytu
 • Kvantifikace z jednokanálového detektoru (Flame Ionization Detection FID)
 • Importovatelné šablony pracovního prostředí připravené k použití osobních preferencí různých uživatelů
 • Automatická dekonvoluce spekter a jejich porovnávání s knihovnami jako jsou např. NIST, Wiley nebo uživatelem vytvořených knihoven pro identifikaci
 • Semikvantitativní analýza pro reportování látek, které nejsou zahrnuty v kalibracích
 • Integrovaná kontrola jednotlivých součástí přístroje od firem LECO a Agilent; možnost start-stop signálu pro ostatní dodavatele
 • Možnost automatického exportu dat do formátů souborů CSV, ANDI MS, NETCDF nebo LECO
 • Kompatibilita s LECO GCxGC modulátory s kapalným dusíkem nebo "Consumable free" modulátorem, tedy pracujícím na principu modulace mraženým vzduchem bez nutnosti dodávání chladícího média
 • Využití nástroje klasifikací pro GCxGC
 • Integrovaná kontrola plynového chromatografu Agilent 8890
 • Hledání neznámých spekter pomocí webové databáze ChemSpider
 • Užitečné nástroje pro:
      - Výpočet monoisotopické hmotnosti ze vzorců
      - Navržení sumárního vzorce z naměřené přesné hmoty
      - Výpočet hmotnostní rozlišení potřebného k oddělení dvou hmot

Funkce exkluzivně pro Pegasus GC-HRT

 • Automatizovaná identifikace neznámých látek pomocí algoritmu dekonvoluce s vysokým rozlišením
 • Automatické generování sumárních vzorců fragmentů a jejich porovnání s fragmenty navrženými podle knihovny NIST
 • Vytvářejte a používejte přesné hmotnostní spektrální knihovny. Nová LECO knihovna s přesnými hmotami vytvořená pro GC-HRT+ vám dává velikou jistotu, že návrh z knihovny s velkou shodou je opravdu hledanou sloučeninou. Vypočítejte skóre podobnosti (AML Rank) na základě naměřených přesných hmot
 • Uživatelsky nastavitelné grafy defektů hmot; např. Kendrickův hmotnostní defekt
 • Volitelný přídavný nástroj pro spektrální analýzu vám umožní použít Van Krevelen a Carbon Number versus RDBE (ekvivalent dvojné vazby), diagramy a mnoho dalších možností

Funkce Pegasus BT

 • Automatizovaná identifikace neznámých látek pomocí algoritmu necílové dekonvoluce
 • Celá profilová hmotnostní spektra jsou získávána s frekvencí 35 kHz s lepším než nominálním rozlišením
Model nástroje Pegasus Nejnovější
verze ChromaTOF
Hlavní funkce

Řada GC-HRT
4000

5.10 Přidání L-PAL3 a
nástroje spektrální analýzy

Řada GC-HRT
6000

5.10 Přidání L-PAL3 a
nástroje spektrální analýzy
GCxGC FID
4D, HT (vč. „C“)
TruTOF
4.72 Opravy
BT
BT 4D
5.32.09

Byl přidán export nominálních hmotnostních dat
s významnými opravami

Řada GC-HRT+
6500

5.32.12

Identifikační systém klasifikace a
významné aktualizace a opravy

 

ChromaTOF-GC, který používají čelní představitelé odvětví z celého světa už více než 15 let, podporuje dekonvoluci, vizualizaci a vykazování GCxGC.

 • Algoritmy dekonvoluce skutečného signálu, automatické vyhledávání píků a kalibrace
 • Vylepšená grafika pro uživatele GCxGC, včetně možnosti zobrazení popisků píků a "peak markerů" na konturových a povrchových chromatogramech
 • Importovatelné šablony pracovního prostředí připravené k použití osobních preferencí různých uživatelů
 • Semikvantitativní analýza pro reportování látek, které nejsou zahrnuty v kalibracích
 • Automatické ladění v rámci uživatelem definovaných metod řízení kvality
 • Integrovaná kontrola různých možností zpracování vzorků od Gerstel, LEAP, Shimadzu a Agilent
 • Plně integrovaný volitelný návrhář environmentálních zpráv
 • Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
 • Automaticky exportujte data do formátů souborů PDF, CSV, ANDI MS, NETCDF nebo Raw
 • Kompatibilita s tepelným modulátorem LECO GCxGC, který nevyžaduje dodávat spotřební materiál
 • Nástroje klasifikace vývoje
 • Kapacita souborů až 4 GB a kompatibilita s operačními systémy Windows
 • Knihovna LECO/Fiehn Metabolomics obsahuje více než 1100 spekter 700 jedinečných metabolitů. Knihovna je plně integrovaná v rámci ChromaTOFu a jednoduše vyhledává v databázích, kde automaticky identifikuje potenciální shody analytů bez nutnosti importu nebo exportu dat.
« zpět na nabídku produktů
Logo ChromaTOF bkg
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software