ChromaTOF® Sync | Analytický software | Rychlá analýza | LECO

Analytický software ChromaTOF® Sync 1D GC-MS


ChromaTOF® Sync zefektivňuje analýzy plynové chromatografie (GC) společným zpracováním jednorozměrných datových souborů GC. Sloučené špičkové tabulky pro sadu vzorků vám umožňují rychle a snadno zjistit trendy objevující se ve vašich datech GC, což vám umožňuje zaměřovat se méně na otázky typu „co“ a více na otázky typu „proč“.

 

Navrženo pro porovnávání sad vzorků

ChromaTOF Sync zpracovává související vzorky společně, a vytváří tak sloučenou špičkovou tabulku pro sadu vzorků. V rozhraní jsou začleněny volitelné teplotní mapy a zobrazené souhrny různých dat, abyste měli napříč sadou vzorků okamžitě k dispozici zpětnou vazbu k relativním intenzitám analytů. Můžete vyhledat analyty, které se nemění, které vytváří zajímavé trendy, které odlišují skupiny a další. ChromaTOF Sync vytváří a zobrazuje data způsobem, který vám pomáhá zjistit potřebné informace.

 

  • ChromaTOF Sync je oddělený, samostatný produkt určený k použití společně se značkovým softwarem ChromaTOF®.
  • Všechny tabulky a grafy v rozhraní jsou exportovatelné, aby bylo možno vaše data snadno vykazovat a dále zpracovávat.
  • Proces zpracování dlaždic generuje spektra, která lze prohledávat jako knihovny.
  • Grafické nástroje, jako jsou smíšené špičkové tabulky a PCA diagramy, vás mohou upozornit na potenciální trendy napříč vzorky.

Problém: Porovnávání sad chromatogramů může být únavný a zdlouhavý proces. Při nutnosti kompenzace chybného chromatografického zarovnání a s tisícovkami analytů může i automatická identifikace vzorků trvat dny, týdny nebo i měsíce. Potřebovali jsme najít způsob, jak GC-TOFMS analýzu dat urychlit.

Řešení:  Namísto samostatného zpracování každého vzorku a porovnání všech samostatných špičkových tabulek jsme zjistili, že společné zpracování vzorků za účelem vytvoření složené špičkové tabulky zefektivňuje kontrolu dat a přináší konzistentnější a spolehlivější výsledky. Usnadnili jsme společné prohlížení vzorků a interakci s daty. Rozhraní aplikace ChromaTOF Sync zobrazuje, jaké analyty byly nalezeny a jaké je jejich srovnání napříč sadou vzorků. Všechny informace jsou na jednom místě.

 

Po zprůměrování hodnot v regionu náš software ChromaTOF Tile porovná dva odpovídající regiony a vyhodnotí rozdíl hodnot mezi nimi. Software grafickými prostředky ukazuje uživatelům indikátory nízkých až vysokých odchylek mezi regiony.

Tyto grafické teplotní mapy snadno a rychle sdělí uživatelům, které oblasti mají vysoké odchylky, případně které oblasti ho mají nejvíce zajímat. Uživatelé nemusejí ztrácet čas hledáním odlehlých bodů v datech. Ve vizuální prezentaci lze vidět, kde jsou rozdíly a která data jsou v porovnání důležitá.

Snímek obrazovky aplikace ChromaTOF Sync

ChromaTOF Sync vám sděluje, jaké analyty byly ve vaší sadě vzorků identifikovány. Můžete si prohlédnout dekonvulované spektrum, nálezy v knihovně spekter a metriky identifikace, jako je skóre podobnosti a retenční index, které vám propůjčují větší důvěru v identifikaci analytů. Sledujte ve flexibilních uživatelských polích aplikace ChromaTOF Sync poznámky o analytech nebo se odkazujte na vlastní databáze a importujte informace, jako jsou poznámky o vůni. Propojíte tak rychle to, co už víte o analytech identifikovaných ve vašich vzorcích.

Nyní se můžete rozhodnout, jak chcete zkoumat a prohlížet si trendy mezi analyty, které se vyskytují ve vašich datech. ChromaTOF Sync nabízí několik možností: překrývající se chromatogramy, „teplotní“ mapy, sloupcové grafy a zobrazení chromatogramů vedle sebe. Tabulky lze filtrovat a třídit, abyste rychle zjistili, co hledáte.

Snímek obrazovky aplikace ChromaTOF Sync

 

Využijte dodatečné statistické nástroje aplikace ChromaTOF Sync a zjistěte celkové trendy dat s pomocí funkcí, jako je PCA a porovnání tříd, nebo se ponořte do dat ještě hlouběji jednoduchým exportem sestavené špičkové tabulky.

Ať jsou vaše experimentální cíle jakékoli, ChromaTOF Sync vám pomůže prozkoumat data a najít informace, které potřebujete.

 

« zpět na nabídku produktů
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software