ChromaTOF® Tile | Analytický software | Rychlá analýza | LECO

ChromaTOF® Tile - software pro pokročilé porovnávání dat


Objem dat získaných pomocí GCxGC může rychle narůst nad zvladatelnou mez. Pokud chceme statisticky porovnávat i nejmenší rozdíly v naměřených datech, tak narážíme na lidské možnosti při vyhodnocování. Při opravdu důkladném porovnávání může jediný vzorek zabrat i několik týdnů usilovné práce a i tyto výsledky trpí falešnými pozitivitami z normálních chromatografických odchylek.

ChromaTOF Tile přináší revoluci v analýze dat GCxGC. Tento software porovnává soubory dat GCxGC automaticky, rychle a snadno. Statisticky významné rozdíly vyplují na povrch, takže můžete věnovat méně času na odhalování rozdílů a více času tomu, co ty rozdíly znamenají.

ChromaTOF Tile je skvělá pomůcka, která zkrátila dobu porovnávání píků ve skupině z 10 dní na 10 minut. S tímto SW nástrojem jsme nyní schopni porovnávat skupiny vzorků s mnoha píky z komplexních studií, což by dříve bylo možno pouze za nasazení enormního lidského úsilí.“

Navrženo k porovnávání rozdílů ve skupině vzorků

Volitelné "teplotní" mapy jsou začleněny na různých místech rozhraní, aby dávaly okamžitou zpětnou vazbu k relativním intenzitám a změnám. ChromaTOF Tile odhalí rozdíly mezi dvěma nebo více skupinami vzorků, jako například: biomarkery na rozlišení zdravého či nemocného stavu, detekce nevhodných zápachů u vzorků potravin, které prošly nebo neprošly kontrolou kvality, porovnání vzorků vody po proudu a nad výpustí, vzorky ropy různého geografického původu a jakékoli další využití, které si dokážete představit.

  • ChromaTOF Tile je oddělený, samostatný produkt určený k použití společně se značkovým softwarem ChromaTOF®.
  • Všechny tabulky a grafy v rozhraní jsou exportovatelné, aby bylo možno vaše data snadno vykazovat a dále zpracovávat.
  • Proces zpracování dlaždic generuje spektra, která lze prohledávat jako knihovny.
  • Plochy dlaždic se používají k přibližné kvantifikaci trendů ve vzorcích.

Problém: Porovnávání sad chromatogramů může být únavný a zdlouhavý proces. Při nutnosti kompenzace chybného chromatografického zarovnání a s tisícovkami analytů může i automatická identifikace vzorků trvat dny, týdny nebo i měsíce. Zákazníci nás žádali o způsob, jak analýzu dat urychlit.

Řešení: S využitím dat zákazníků (reálných vzorků) jsme se pustili do hledání řešení. Při konzultacích s doktorem Robertem Synovecem jsme zjistili, že když použijeme Fisherovy poměry, můžeme data rozdělit na sadu regionů („dlaždic“) a potom porovnávat regionalizovaná data (podle dlaždic) namísto jednotlivých pixelů.

Rozhraní analytického softwaru ChromaTOF Tile GCxGC-TOF MS a softwaru teplotních tabulek

Po zprůměrování hodnot v regionu náš software ChromaTOF Tile porovná dva odpovídající regiony a vyhodnotí rozdíl hodnot mezi nimi. Software grafickými prostředky ukazuje uživatelům indikátory nízkých až vysokých odchylek mezi regiony.

Tyto grafické teplotní mapy snadno a rychle sdělí uživatelům, které oblasti mají vysoké odchylky, případně které oblasti ho mají nejvíce zajímat. Uživatelé nemusejí ztrácet čas hledáním odlehlých bodů v datech. Ve vizuální prezentaci lze vidět, kde jsou rozdíly a která data jsou v porovnání důležitá.

Rozhraní analytického softwaru ChromaTOF Tile GCxGC-TOF MS a softwaru teplotních tabulek

 

ChromaTOF Tile nemění dodaná data. Porovnáváním dlaždic namísto pixelů může systém snížit posuny zarovnání, aby se lépe ukazovaly jen významné rozdíly mezi dodanými sadami dat.

 

« zpět na nabídku produktů

„Celá moje výzkumná skupina na University of Washington v Seattlu s potěšením sleduje , jak software ChromaTOF Tile pomáhá s interpretací výsledků našich výzkumů. Očekáváme, že pro komunitu uživatelů metody GCxGC bude tento nástroj pro analýzu dat zjišťování velkým přínosem a pomůže vyřešit řadu problémů spojených se dozorovanou analýzou komplexních sad dat.“

Robert E. Synovec, profesor chemie, University of Washington

„Nejmodernější analytické metody, jako například komplexní dvojrozměrná metoda GC-TOF MS, mohou snadno generovat obrovské množství dat, ale teprve software ChromaTOF Tile nám umožní z těchto dat vybrat skutečně užitečné informace.

Hans-Gerd Janssen, vedoucí výzkumník Unilever Research, profesor interpretační analytické chemie, Wageningen University & Research a Ed Rosing, výzkumník v oblasti analýzy chuti, Unilever R&D

„Při zkoumání aerosolů nás běžně zajímají rozdíly mezi několika sadami vzorků, když například chceme porovnat různé zdroje nebo různé režimy stárnutí na vzduchu. Pro tyto účely se software ChromaTOF Tile rychle ukázal být velmi praktickým a přímočarým nástrojem k vyhodnocování komplexních dat GCxG.“

Elena Hartner, postgraduální studentka, Joint Mass Spectrometry Centre, University Rostock a Helmholtz Zentrum München

„Při provádění studií zjišťování biomarkerů nás zkreslení v datech (např. dávkové efekty) může snadno svést na špatnou cestu. Možnosti analýzy PCA v softwaru ChromaTOF Tile nabízí rychlý a výkonný způsob, jak zobrazit strukturu vašich dat, včetně inherentních zkreslení obsažených v této struktuře. To dává uživatelům příležitost zanést kompenzace pro tato zkreslení, před nebo po statistické analýze, a zlepšit tak robustnost zjištění hledaných biomarkerů.“

Heather D. Bean, docentka na School of Life Science, Arizona State University

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software