RC612 Vícefázový detektor | Analýza uhlíku a vody | LECO

RC612 Vícefázový detektor
Analýza uhlíku a vody


Získejte rychlé a spolehlivé stanovení obsahu uhlíku a vody s naším RC612. Tento nejmodernější přístroj analyzuje obsah uhlíku a vody přítomných v různých organických a anorganických vzorcích a identifikuje různé fáze obsahu uhlíku. RC612 je robustní, přesto však prostorově nenáročný přístroj, který díky uživatelsky příznivému software nabízí efektivní použití.

 • Vyhovuje schválené metodě AWS (ANSI) pro stanovení obsahu vlhkosti svařovacích eletrod
 • Kvalitativní i kvantitativní analýza
 • Snadná instalace spalovací trubice
 • Spalovací trubice s dostatečně velkým průměrem umožňuje analýzu vlhkosti u různých typů vzorků, včetně prášků, plochých vzorků, či vzorků trubek.
 • Rozlišení povrchového, volného, organického, anorganického typu uhlíku
 • Volitelný robustní 50-ti polohový podavač vzorků pro automatický, bezobslužný provoz
 • On-line diagnostika minimalizuje prostoje

Vícefázový detektor uhlíku a vodíku/vlhkosti RC612 kvantifikuje uhlík a vodu přítomnou v různých organických a anorganických vzorcích a identifikuje zdroj několika typů obsahu uhlíku.

RC612 je vybaven nejmodernějším systémem řízení pecí, který umožňuje programovat teplotu pece od teploty okolí až do 1100 oC.

V závislosti na aplikaci může obsluha pro pec naprogramovat několik teplotních kroků, použít oxidační atmosféru kyslíku, či inertní atmosféru dusíku, ve kterých se přítomný uhlík a voda spalují nebo reagují. Systém pracuje s sekundární pecí, která je nominálně nastavena na teplotu 850 °C) a sekundárním oxidačním katalyzátorem, aby se zajistilo úplné spalování či reakci všech uvolňovaných složek analyzovaného vzorku. Infračervená detekce se používá ke kvantifikaci výsledku buď jako hmotnostní procento, nebo jako hmotnost vztažená na plochu vzorku (mg/cm2).

Při spalování v oxidační atmosféře (O2) se všechny formy uhlíku (kromě některých karbidů, jako je SiC) převádějí na CO2. Naproti tomu organické formy uhlíku produkují jak H2O, tak CO2. Přítomnost organického uhlíku tedy může být ověřena nalezením shodných "peaků" hodnot H2O a CO2. Voda a uhličitany jsou detekovány, když je vzorek analyzován v inertní atmosféře (N2) s teplotou katalyzátoru v peci na úrovni 120 oC. V tomto režimu není organický uhlík zpravidla detekován. Další fáze uhlíku lze často rozlišit podle teploty, při které oxidují nebo těkají.

Pro analýzu neznámých vzorků lze použít program s pomalým zvyšováním teploty od 100 oC do 1000 oC při nárůstu 20 oC za minutu. Tento typ analýzy lze použít k označení teplot, při kterých jsou uvolňovány různé formy uhlíku, což operátorovi umožňuje optimalizovat následně program teploty pece tak, aby poskytoval rychlejší kvantitativní výsledky pro každou formu uhlíku přítomnou v tomto typu vzorku.

 

« zpět na nabídku produktů

RC612 Podrobnosti

Analýza fázového uhlíku a vody pomocí přístroje RC612.

 • Modely
  1. RC612 fázový uhlík a vodaPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software