RHEN602 Roztavení vzorku v inertním plynu | Analýza vodíku roztavením vzorku v inertním plynu | LECO

RHEN602 Roztavení vzorku v inertním plynu
Analýza vodíku roztavením vzorku v inertním plynu


Analyzátor obsahu vodíku RHEN602 kontsruován zejména pro nízké koncentrací < 2 ppm) v hliníku, kovových materiálech, žáruvzdorných a dalších anorganických materiálech. Nastavením optimálního výkonu pece a dalších nastavení zajistí RHEN602 správnou a přesnou analýzu pro každou matrici analyzovaného vzorku. Zabudovaná on-line diagnostika přístroje minimalizuje prostoje a udržuje vaši laboratoř v chodu. 

 • Vylepšené parametry pece se přizpůsobí různým navážkám vzorku a dodrží požadovanou správnost a přesnost analýzy
 • Moderní systém elektrodové pece s možností tvorby teplotních profilů, rampování a plnou kontrolu požadovaných hodnot
 • Až 6 g nominální navážky vzorku zvyšuje přesnost analýzy
 • Zvýšená citlivost až 0,05 ppm při 1 g hmotnosti vzorku
 • Možnost kalibrace plynem, či kalibračními standardy
 • Předdefinované aplikační postupy pro různé materiály
 • Nejmodernější technologie teplotně vodivostní TC detekční cely
 • Snadno použitelný software pracující v prostředí Windows® je dostatečně flexibilní pro laboratoře výrobních podnikl i pro výzkum a vývoj
 • Vzdálená diagnostika SmartLine® umožňuje specialistům LECO připojení přímo k vašemu přístroji, rychlejší technické řešení problému a tím maximalizaci doby provozu

Analyzátor RHEN602 je určen pro přesné stanovení obsahu vodíku v oceli, žáruvzdorných kovech, slitinách hliníku a dalších anorganických materiálech roztavením vzorku v inertní atmosféře. Navážený vzorek se umístí do grafitového kelímku a je zahříván na vysokou teplotu v impulsní peci pro uvolnění analytických plynů. Kyslík přítomný ve vzorku reaguje s grafitovým kelímkem za vzniku CO a CO2. Dusík a vodík se extrahují jako N2 resp. jako H2. Nosný plyn argonu vede uvolněné plyny z pece. Plyny pak prochází přes Schutze reagent, kde se oxiduje CO na CO2. CO2 a veškerá přítomná H2O je pak odstraněna z proudu nosného plynu a zůstává pouze dusík a vodík. Patentovaný systém dynamické kompenzace toku (DFC) se používá k přidání nosného plynu jako doplnění plynu ztraceného během reakčních procesů. Kolona s molekulárním sítem odděluje dusík od vodíku. Menší molekula vodíku prochází sítem rychleji než větší molekula dusíku a je detekována pomocí detektoru teplotní vodivosti (TC). Molekuly dusíku procházejí přes íto později a nejsou detekovány.

Detekční TC cely využívají rozdíl teplotní vodivosti nosného plynu a směsi nosného plynu a analytu. Odporová vlákna TC jsou umístěna do proudícího nosného plynu a jsou zahřívána můstkovým obvodem. Při smíchání analytu s nosným plynem se změní teplotní vodivost směsi plynu oproti čistému nosnému plynu. Detektory TC jsou ze své podstaty lineární a mají vysokou citlivost. Koncentrace neznámého vzorku se stanoví vztažmo k dané kalibrační křivce vytvořené na základě známých hodnot kalibračních standardů .

RHEN602 je vybaven pokročilým řízením pece a souvisejícím softwarem, který umožňuje stanovení povrchového a objemového vodíku ve vzorcích z hliníku a hliníkových slitin, a to zejména na nízkých úrovních (< 2 ppm). To se provádí v souladu s normou ASTM E2792, 2013, „Standardní zkušební metoda pro stanovení vodíku v hliníku a hliníkových slitinách pomocí inertní plynové fúze“, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

« zpět na nabídku produktů

RHEN602 Podrobnosti

Analýza vodíku roztavením vzorku v inertním plynu s pomocí přístroje RHEN602

 • Modely
  1. Detektor vodíku RHEN602Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software