Schválené metody

Přístroje LECO odpovídají mezinárodním normám a předpisům.

Stáhněte si soubor PDF</a > těchto směrnic nebo klikněte na níže uvedené odkazy.

 

 

Metoda Nástroje Složky Materiály
46-30 FP928, FP828, FP628 Bílkovina Obiloviny a výrobky z obilovin
Metoda Nástroje Složky Materiály
990.03 FP928, FP828, FP628 Hrubý protein Krmivo pro zvířata
992.15 FP928, FP828, FP628  Hrubý protein Maso, masné výrobky a krmiva pro domácí zvířata
992.23 FP928, FP828, FP628 Hrubý protein  Výrobky z obilných zrn a olejnin
993.13 FP928, FP828, FP628 Dusík Hnojivo
997.09 FP928, FP828, FP628 Dusík/
bílkovina
Pivo, mladina a pivovarnický slad
(celkový obsah bílkovin podle výpočtu)
2017.08 S832, 628 S modul Síra Hnojivo
Metoda Nástroje Složky Materiály
BA4E-93 FP928, FP828, FP628 Bílkovina Olejnatá semena
BA4F-00 FP928, FP828, FP628 Bílkovina Sójová moučka
Metoda Nástroje Složky Materiály
Spalování FP928, FP828, FP628 Bílkovina Doplňkové materiály a cereálie
Spalování FP928, FP828, FP628 Bílkovina Ječmen
Spalování FP928, FP828, FP628 Bílkovina Pivo
Spalování FP928, FP828, FP628
Bílkovina Pivovarská zrna
Spalování FP928, FP828, FP628 Bílkovina Slad
Spalování FP928, FP828, FP628 Bílkovina Mladina
Metoda Nástroje Složky Materiály
D1619 832 Series S Saze
D7633 832 Series C Saze
D7662 832 Series C Surové oleje ze sazí
D7679 832 Series S Surové oleje ze sazí
Metoda Nástroje Složky Materiály
C1494-01 CS844/744,
ONH836/ON736
C, O, N Prášek na bázi nitridu křemíku

 

Metoda Nástroje Složky Materiály
C1408 CS844/744 Uhlík (celkem) Prášky a pelety z oxidu uranu
C1457 RHEN602 Vodík Prášky a pelety z oxidu uranu
D240 AC500 Kalorická hodnota Uhlovodíková paliva
D1552 S832, CHN628 S S Oleje a ropné produkty
D1619 S832, CHN628 S S Saze
D1857 AF700 Roztavený popel Uhelný a koksový popel
D4239/Mth A S832, CHN628 S S Uhlí a koks
D4809 AC500 Kalorická hodnota Uhlovodíková paliva
D5016 S832, CHN628 S S Uhelný a koksový popel
D5291 CHN628 C, H, N Olej
D5373/Mth A CHN628 C, H, N Uhlí
D5373/Mth B SC/C832 C Uhlí a koks
D5769 Pegasus BT Aromatické látky celkem Hotový benzín
D5865 AC500, AC600 Kalorická hodnota Uhlí a koks
D7348 TGA701, TGA801 Ztráta při vznícení (LOI) Zbytky spalování
D7582 TGA701, TGA801 Bezprostřední (vlhkost, těkavé 
a popel)
Uhlí a koks
D7582,
  část 13.2.2
TGM800 Vlhkost Uhlí a koks
Metoda Nástroje Název
E10 LCB3100 Standardní zkušební metoda stanovení tvrdosti
kovových materiálů podle Brinella
E18 LR, LCR Standardní zkušební metody stanovení tvrdosti
kovových materiálů podle Rockwella
E92

LM, LV, LMV, AMH43,
AMH55, testovací bloky

Standardní zkušební metoda stanovení tvrdosti
materiálů podle Knoopa a Vickerse
E140 LM, LV, LR, LCR, LMV,
LCB3100
Standardní tabulky převodu tvrdosti pro vztahy kovů mezi tvrdostí podle Brinella, tvrdostí podle Vickerse, tvrdostí podle Rockwella, povrchovou tvrdostí, tvrdostí podle Knoopa a tvrdostí podle odrazového tvrdoměru

 

Metoda Nástroje Složky Materiály
E1019

CS844/744,
ONH836/ON736

C, S, N, O Ocel, železo*, slitiny niklu/kobaltu
E1409 ONH836/ON736 O, N Titan a slitiny titanu
E1447 ONH836, RHEN602 H Titan a slitiny titanu
E1569 ONH836/ON736 O Tantal
E1587 CS844/744,
ONH836/ON736
C, S, N, O Rafinovaný nikl
E1915 Řada CS844/744,
SC832
C, S Rudy s kovovými ložisky a příbuzné materiály
(tj. hlušina, odpadní hornina)
E1941  CS844/744  C  Žáruvzdorné a reaktivní kovy
E2050  CS844/744  C  Licí prášky
E2575  ONH836/ON736  O  Měď
E2792  RHEN602  H  Hliník a slitiny hliníku
E2994  GD-AES  Násobek  Titan a slitiny titanu

* ISO 4935 – metoda síry; ISO 9556 – Metoda uhlíku

Metoda Nástroje Název
 E1951 BX, GX, SZ, SZX  Standardní příručka pro kalibraci nitkových křížů a zvětšení světelným mikroskopem 

 

 

Metoda Nástroje Složky Materiály
A4,4M: 2001 Řada RC (H2O) Vlhkost Svařovací toky a potahy elektrod
Metoda Nástroje Složky Materiály
525.2 Pegasus BT Organické sloučeniny Pitná voda
8270 Pegasus BT SVOC Pevné látky, půda a voda
<div "headingten" class="card-header">
Metoda Nástroje Složky Materiály
1928 AC500, AC600 Kalorická hodnota Tuhá minerální paliva
18611-2 FP928, FP828, CHN628 N Katalyzátor
19579 CHN628 S, S832 S Tuhá minerální paliva
29541 CHN628 C, H, N Tuhá minerální paliva
Metoda Nástroje Složky Materiály
14891 FP928, FP828, FP628 Celkový dusík/bílkovina Mléko a mléčné výrobky
16634 FP928, FP828, FP628 Celkový dusík/bílkovina Potravinářské výrobky, olejniny a krmiva pro zvířata
Metoda Nástroje Název
4545-2 LM, LMV Kovové materiály -- Knoopův test tvrdosti -- Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6506-2 LCB3100 Kovové materiály -- Brinellův test tvrdosti -- Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6507-2 LM, LMV, LV Kovové materiály -- Test tvrdosti podle Vickerse -- Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6508-2 LR, LCR Kovové materiály -- Test tvrdosti podle Rockwella -- Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
Metoda Nástroje Složky Materiály
3690 DH603 H Svařovaný kov z feritické oceli
4689-2/3  S844/744 S Železné rudy
4935 S844/744 S Ocel a železo
7524 C844/744  C Nikl, feronikl a a slitiny niklu
7526 S844/744  S Nikl, feronikl a a slitiny niklu
9556 C844/744 C Ocel a železo
9686 CS844/744  C, S Přímo redukované železo
9891 C844/744  C UO2
10694 C844/744  C Půda
10719 C844/744  C Litiny
10720 ONH836/ON763 N Ocel a železo
11873 CS844/744  C, S Kobaltové kovové prášky
13902 S844/744  S Ocel a železo
15349-2 C844/744  C Nelegovaná ocel
15350 CS844/744 C, S Ocel a železo
15351 ONH836/ON736  N Ocel a železo
17053  ONH836/ON736 O Ocel a železo
19272 GDS C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti a Cu Nízkolegovaná ocel
21614 C844/744  C UO2, (U, Gd)O2 a (U, Pu) O2</sub >
22963 ONH836/ON736 O Titan a slitiny titanu
Metoda Nástroje Složky Materiály
10694 SC832 C Půda
13878 FP928, FP828, FP628 N Půda
15178 CHN628 S, S832, CNS/NS928 S Půda
Metoda Nástroje Složky Materiály
11505 GDS Násobek Obecné postupy
14707 GDS Násobek Úvod do používání
16962 GDS Povlaky Zn/Al Železné nebo jiné kovové materiály
25138 GDS Filmy z oxidů kovu Vícero základních materiálů
Metoda Nástroje Složky Materiály
703 C844/744 C Katalyzátory
864 S832DR S Organické a anorganické
Materiály
990 GCxGC FID Molekulární typ
klasifikace
Ropa
Vzorky

Organizace

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software