Using Open Access Online Metabolomic Databases

Oliver Fiehn, PhD. (UC Davis) discusses utilizing open access metabolomics databases for data analysis and comparison. Several database resources are presented. Přístup k tomuto zdroji
Produktová řada
Průmyslová odvětví
Příslušné technické postupy
Typ dokumentu