Makrodetektor řady 928 | Analýza uhlíku/dusíku/síry a dusíku/bílkovin spalovací metodou | LECO

Makrodetektor řady 928
Analýza uhlíku/dusíku/síry a dusíku/bílkovin spalovací metodou


Řada 928 je navržena pro stanovení obsahu uhlíku/dusíku/síry Dumasovou spalovací metodou v makronavážkách vzorků v zejména heterogenních materiálech, vzorcích, které se obtížně připravují, nebo obsahují nízkou koncentraci analyzovaného obsahu. Nejmodernější hardware a unikátní softwarová platforma Cornerstone® s ovládáním přes dotykový displej umístěným na konstrukci přístroje zajistí vaší laboratoři vyšší výkon, dlouhou životnost a spolehlivost. Díky možnosti analyzovat až 3 gramy vzorku (model dusík/bílkovina - bez ohledu na obsah uhlíku ve vzorku) s krátkým časem analýz a nízkou cenou analýzy je řada 928 ideální pro laboratoře pracujícími s opravdovými makronavážkami vzorku.

 • Maximalizuje produktivitu laboratoře díky bezkonkurenčnímu výkonu
  • Rychlá doba cyklu 5 minut
  • Hmotnost vzorku: Až 3,0 g pro dusík - model FP (1,0 g nominálně); až 1,0 g pro uhlík/dusík - model CN (0,5 g nominálně); až 0,3 g pro uhlík/dusík/síru - model CNS (0,2 g nominálně)
  • Automatický podavač pro 100 vzorků pro sekvenční i nesekvenční analýzu
 • Ergonomický design a ovládání přes dotykový displej umístěný na konstrukci přístroje
 • Snadný přístup ke všem náplním s reagenty a ke všem místům vyžadující jednoduchou údržbu
 • Prodloužená životnost reagentů přispívá k nízké ceně za analýzu
 • Horizontální konstrukce pece s maximálními teplotami až 1450 oC zajišťuje úplnou oxidaci vzorků
 • Zvýšená účinnost a spolehlivost pece pracující bez regentů

Použití

Řada 928 je ideální pro následující aplikace: maso, krmiva, píce, krmiva pro domácí zvířata, zrna, mleté výrobky, škrob, fermentační výrobky, mléčné a sýrové výrobky, půdy, sedimenty, hnojiva, rostlinná tkáň, filtrační média, odpadní materiály, vlákna a textil, pryskyřice a polymery, papírové výrobky a ropné produkty a přísady

Řada 928 stanovuje obsah dusík/bílkoviny, uhlík/dusík nebo uhlík/dusík/síru v mnoha organických matricích od potravin a krmiv po půdu a hnojiva. Systém využívá vysokoteplotní horizontální keramickou spalovací pec navrženou pro analýzu makronavážek vzorku s krátkým časem analýzy, která poskytuje široké aplikační využití a vysoký výkon.

Před zahájením analýzy se vzorek naváží do keramické lodičky a umístí do jedné ze 100 pozic automatického podavače. Plně automatizovaná analytická sekvence umístí vzorek do uzavřené proplachovací komory, kde jsou ze vzorku odstraněny vlivy z atmosféry. Pak je vzorek je automaticky vložen do pece, s teplotou od 1100 °C do 1450 °C. Pro zajištění rychlé a dokonalé oxidace vzorku je do prostoru keramické lodičky v pecní části přiváděn keramickou lance trubičkou proud čistého kyslíku. Produkty spalování jsou odváděny z pece přes termoelektrický chladič (modely FP a CN) nebo přes činidlo Anhydron (model CNS), aby se odstranila vlhkost a shromažďují se v termostaticky regulovaném balastní nádobě. Analyt se v balastní nádobě homogenizuje a potom se tzv. alikvotním oddělovačem odebere reprezentativní množství, které je v proudu inertního nosného plynu vedenou k detekčním celám. )V závislosti na modelu analyzátoru je analyzt veden do nedisperzní infračervené (NDIR) buňky pro detekci uhlíku (jako oxid uhličitý) a síry (jako oxid siřičitý) a do teplotně vodivostní cely (TC) pro detekci dusíku (N2). Na rozdíl od detekce celami NDIR není TC cela specifikovaná pro konkrétní chemický analyt a k zajištění kvantitativní detekce N2 se používají činidla a reagenty. Vyhřívaná redukční trubice naplněná mědí se používá k přeměně druhů oxidů dusíku (NOX) na N2 a odstranění přebytečného kyslíku. Oxid uhličitý (CO2) se odstraní pomocí reagentu LECOSORB a voda (H2O) se odstraní reagentem Anhydron.

Plánované sekvencování analýzy pomocí software Cornerstone ® poskytuje maximální výkon analýzy díky přesně na sebe navazujícím krokům. Jakmile je analyt kompletně nashromážděn v balastní nádobě, je zahájena analytická sekvence pro další vzorek.

Konečné výsledky jsou obvykle zobrazovány v hmotnostních procentech nebo v jednotkách ppm, ale mohou být zobrazeny i v jiných uživatelských jednotkách

Analyzátor řady 928 obsahuje mnoho diagnostických operací. Je použito více tlakových převodníků (PT), které poskytují možnost kontrolovat průtoku kyslíku a helia a případnou netěsnost v jednotlivých částech uzavřeného detekčního systému. Jsou použity digitální regulátory hmotnostního toku (Mass Flow Controller) k přesnému řízení průtoku plynů kyslíku a helia. Teplotní čidla regulují teplotu v jednotlivých částech zařízení jako pec, balast, alikvotní dávkovač, Mass Flow Controller, NDIR a TC detekčních celách.

« zpět na nabídku produktů

Řada 928 podrobné informace

Makro detektor řady Carbon/Nitrogen/Sulfur and Nitrogen/Protein Analysis by Combustion with the 928

 • Modely
  1. FP928 dusík/bílkovina

  1. CN928 uhlík/dusík

  1. CNS928 uhlík/dusík/síra
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software