GCxGC hlavička

GC×GC ECD/FID

Komprehenzivní dvourozměrná plynová chromatografie

LECO GCxGC v kombinaci s detektory elektronového záchytu nebo plamenové ionizace vám nabízí rozlišovací schopnost systému GCxGC v kombinaci s naším pokročilým softwarem ChromaTOF® pro zvýšení efektivity a produktivity vzorků, které jsou pro jednokanálový detekční systém příliš složité. Tyto systémy GCxGC jsou ideální pro každodenní kontrolu kvality a potřeby výroby a poskytují všechny nástroje potřebné k dosažení výjimečných výsledků v nákladově efektivním balíčku.

Funkce

  • Vylepšená separační síla pro komplexní analýzu vzorků
  • Snadno použitelný software na bázi ChromaTOF® zajišťuje zpracování a vykazování funkčnosti v rámci jednoho balíčku
  • Klasifikační softwarová funkce zjednodušuje identifikaci součástí
  • K dispozici jsou modely s plamenovým ionizačním detektorem (FID) a detektorem elektronového zachycení (ECD)
  • Dostupný modulátor bez kryogenů eliminuje potřebu po Dewarových nádobách LN2

V rámci GC analýzy jsou chemické sloučeniny odděleny svou interakcí se stacionární fází ve sloupci GC. Někdy však separace nestačí k zajištění identifikace anebo kvantifikace všech sloučenin. V mnoha situacích zahrnujících jednoduchou analýzu vzorku může být neschopnost oddělit dvě sloučeniny na koloně GC s jednou stacionární fází vyřešena použitím jiné kolony s jinou stacionární fází. Avšak jak se vzorky stávají složitějšími, může jednoduchá substituce jedné chromatografické stacionární fáze za jinou vést ke zlepšení separace mezi některými sloučeninami se ztrátou separace mezi ostatními. V této situaci je vyžadováno kombinované oddělení poskytované každou ze dvou stacionárních fází. Na rozdíl od omezených technik, jako je „heart-cutting“, poskytuje komplexní dvourozměrná plynová chromatografie (GCxGC) vynikající chromatografické rozlišení v celém vzorku.

V komplexní dvourozměrné plynové chromatografii (GCxGC) veškerý analyt prochází z první kolony do druhé. Sloučeniny eluované z první chromatografické kolony jsou zachyceny a potom systematicky injektovány do druhé kolony, aby se získala druhá separace. Aby se zachovalo chromatografické rozlišení získané z první separace, musí se rychle provést druhá ortogonální separace. Proto je důležité, aby sloučeniny byly zavedeny do této kolony rychle a v úzkém chromatografickém proužku. V systému LECO GCxGC je toho dosaženo kryogenní dvoustupňovou modulací. Při kryogenní modulaci se sloučeniny eluující z první chromatografické kolony zachycují v úzké zóně v koloně, když prochází modulátorem. Když se tato zóna rychle zahřeje, zachycené sloučeniny přecházejí do druhé chromatografické kolony jako úzký pás, což umožňuje nejvyšší možné rozlišení ve druhé separaci.

LECO nyní nabízí. Aby bylo možné správně zachytit a modulovat analyty více těkavé než n-oktan (C8 n-alkan), jsou požadovány nejnižší dosažitelné modulační teploty. Dosažení těchto nízkých teplot vyžaduje použití kryogenu, jako je kapalný dusík (LN)2). Modulátor LN2 společnosti LECO umožňuje tyto těkavé analyty modulovat. Využití a správa Dewarových nádob LN2 v laboratoři však může snižovat produktivitu. Modulátor nevyžadující spotřební materiály je proto vynikající volbou pro laboratoře, které váhají s převzetím správy Dewarových nádob LN2 a které nevyžadují modulaci těkavých analytů.

« zpět na nabídku produktů

GCxGC-ECD/FID Podrobnosti

GCxGC ECD/FID

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software