GDS900 | Atomový emisní spektrometr s doutnavým výbojem | LECO

GDS900 spektrometr s doutnavým výbojem
Atomový emisní spektrometr s doutnavým výbojem


Spektrometr GDS900 s doutnavým výbojem nabízí nejmodernější technologii navrženou speciálně pro vaše rutinní stanovení prvků ve vodivých pevných matricích. Uživatelsky přehledný a snadno ovladatelný software Cornerstone společnosti Leco® je vyvinut pro zlepšení využitelnosti, poskytuje uživatelsky přijatelnou tvorbu protokolů a efektivnější časy analýzy – což vám v laboratoři ušetří čas.

 • Zdroj doutnavého výboje přináší řadu výhod, včetně:
  • jednoduchých, lineárních kalibrací ve srovnání s jinými zdroji
  • řízené buzení, ke kterému dochází mimo povrch vzorku
  • snížená spotřeba referenčního materiálu
 • detekční systém zajišťuje stabilitu, flexibilitu a výkon
  • Použité vlnové délky od 160 nm do 460 nm
  • 50 pm (0,050 nm) rozlišení k oddělení nejsložitějších objemových spekter
 • automatické čištění mezi vzorky šetří čas, minimalizuje matricové efekty pro větší přesnost

Použití

GDS900 je ideální pro následující aplikace: ocel, litina (včetně odlitků), hliník, měď, zinek, nikl, kobalt, wolfram a titan.

Spektrometrie doutnavého výboje (GDS) je analytická metoda pro přímé stanovení elementárního složení pevných vzorků. Zdroj doutnavého výboje je vakuován z důvodu přisátí(uchycení) plochého vzorku. Poté je zdroj zpětně napuštěn argonem. Mezi vzorkem (katoda) a elektricky uzemněným tělem lampy (anoda) se vybudí konstantní elektrické pole. Výsledkem těchto podmínek je vytvoření stabilního samostatného výboje, který se nazývá doutnavý výboj. Napětí je regulováno vysokonapěťovým zdrojem a proud je udržován regulací tlaku argonu. Jakmile je plazma zahájena, ionty inertního plynu vytvořené v plazmě jsou elektrickým polem urychleny směrem ke vzorku (katoda). Procesem zvaným katodické rozprašování je kinetická energie přenášena z iontů inertního plynu do atomů na povrchu vzorku, což způsobuje, že některé z těchto povrchových atomů jsou vypuzovány do plazmy.
 
Jakmile jsou atomy vypuštěny do plazmy, tak jsou přemětem nepružným střetům s energetickými elektrony nebo metastabilními atomy argonu. Energie přenášená takovými srážkami způsobuje, že se rozprašované atomy elektricky nabudí. Nabuzené atomy se rychle uvolňují do stavu nižší energie emitováním fotonů. Vlnová délka každého fotonu je určena elektronickou konfigurací atomu, ze kterého byl emitován. Protože každý prvek má jedinečnou elektronickou konfiguraci, může být každý prvek identifikován svým jedinečným spektrochemickým podpisem nebo emisním spektrem.
 
K měření emisních signálů z doutnavého výboje se používá spektrometr. Aby bylo zajištěno, že médium uvnitř spektrometru propouští ultrafialové světlo (160–460 nm), je celý optický systém proplachován argonem. Seskupení CDD detektorů jsou umístěna v ohniskové rovině tak, že je celé emisní spektrum zaznamenáno od 160 do 460 nm. CCD detektory převádějí spektrum na elektrický signál, který je digitalizován a zpracován za účelem odstranění signálu temného proudu, normalizace odezvy pixelů, rozšíření dynamického rozsahu a odstranění pixelace. Protože počet fotonů emitovaných každým prvkem je úměrný jeho relativní koncentraci ve vzorku, lze koncentrace analytů odvodit kalibrací s referenčními vzorky známého složení.
« zpět na nabídku produktů

GDS900 Podrobnosti

Atomový emisní spektrometr GDS900 s doutnavým výbojem

 • Modely
  1. GDS900DCBO - GDS900 pro objemovou kvalitativní analýzu (160 až 460 nm)

  1. GDS900DCEXBO - GDS900 pro objemovou kvalitativní analýzu s rozšířeným rozsahem vlnových délek (160 až 850 nm)

 • Možnosti
  1. Pracovní stůl nebo mobilní pracovní stanice

  1. Rozšiřující spektrometr rozšiřuje rozsah vlnových délek z 460 na 850 nm

  1. Odhlučněný box pro vakuové čerpadlo

 • Aplikace
  Nízkolegované oceli
 • Prospektová dokumentace
  GDS900
 • Spotřební materiály


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software