TGA801 | Termogravimetrický analyzátor | LECO

TGA801 Termogravimetrický analyzátor
Vlhkost, popel, prchavé hořlaviny, ztráta žíháním


TGA801 udržuje základní funkce a spolehlivost předchozích generací nástrojů LECO macro TGA a poskytuje klíčová zlepšení výkonu a robustnosti. Špičkový hardware kombinovaný s dotykovou softwarovou platformou a robustním řešením poskytuje vysoce přesnou termogravimetrickou analýzu složek – vlhkost, popel, prchavé hořlaviny a ztrátu žíháním v různých organických, anorganických a syntetických materiálech. V souladu s normalizovanými metodami ASTM je TGA801 použitelný v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích, včetně uhlí, cementu, katalyzátorů, potravin a krmiv.

Makrotermogravimetrická analýza (nominální navážka vzorku 1 g) nahrazuje často pomalé, na práci náročné, tradiční ruční gravimetrické techniky, které vyžadují několik kroků vážení a manipulace se vzorky v pecích, sušárnách, muflových pecích, exsikátorerch, atd. Flexibilní nastavení metod, automatizace a hardwarové funkce poskytují automatizovaný analytický proces a vyžadují pouze umístění vzorků operátorem na počátku analýzy do přístroje. To vše pro pro maximální produktivitu ve vaší laboratoři.

Dálkový software Cornerstone Mobile uživatele neustále informuje prostřednictvím chytrého mobilního telefonu, tabletu nebo PC o průběhu analýzy a stavu zařízení i bez fyzické přítomnosti operátora u přístroje.

 • Automatická analýza až 19 vzorků pro zvýšení výkonu.
 • Automatické ukončení analýzy při konstantní hmotnosti vzorku
 • Stabilní a přesné měření hmotnosti v průběhu celého analytického cyklu pomocí integrované, tepelně izolované váhy (0,0001 g)
 • Přesné řízení a regulace teploty pece včetně "rampování" s minimálním překročením nastavené hodnoty
 • Automatická rotace karuselu v průběhu analýzy zachovává stejné teplotní podmínky pro všechny vzorky
 • Automatické řízení atmosféry pece a průtoku plynu (vzduch, dusík nebo kyslík)
 • Flexibilní softwarové nastavení metody analýzy umožňuje přístroji napodobit průběh analýzy jako při standardní, ruční gravimetrické metodě

Použití

TGA801 je ideální pro následující aplikace: uhlí a koks, nedopaly, materiály z biomasy, katalyzátory, půdy a rudy, keramika, sádra a stavební materiály, vápno/vápenec, cement, mouka a mleté výrobky, krmné suroviny, pryskyřice, polymery

Termogravimetrický analyzátor TGA801 analyzuje změnu (úbytek) hmotnosti, např. vlhkosti, popela, prchavých hořlavin, ztráty žíháním (LOI), v různých organických, anorganických a syntetických materiálech. Změna hmotnosti vzorku se měří v závislosti na teplotě (nárůstu teploty) v předem nastaveném teplotním programu v kontrolované atmosféře. Konstrukce přístroje umožňuje simultánní analýzu až 19 vzorků.

Analýza začíná, jakmile jsou vzorky zaprotokolovány do software a do karuselu přístroje jsou vloženy prázdné kelímky. Po automatickém zaznamenání prázdných kelímků je uživatel vyzván k vložení vzorků. Po vložení se zaznamenají hmotnosti vzorků a spustí se program specifikovaný pro danou metodu. K řízení atmosféry uvnitř pece se v průběhu analýzy používá jeden ze tří analytických plynů (vzduch, N2, nebo O2). Teplota, rychlost náběhu teploty, výdrž na teplotě, atmosféra a doba převažování vzorku (pevný čas, nebo do konstantní hmotnosti) jsou volitelné pro každý krok metody. Nejčastěji používanými metodami jsou analýzy vlhkosti, prchavých hořlavin, popela a tyto jsou v softwaru již přednastaveny.

V průběhu analýzy je postupně sledována a zaznamenávána změna hmotnosti každého vzorku. Všechny kelímky jsou indexovány v otáčivém karuselu a hmotnost se zaznamenává jen v pozici na váhou. Procentuální změna hmotnosti se obvykle uvádí na konci každého kroku, nicméně uživatel může v rámci metody zadat také alternativní a dodatečné výpočty.

Externí počítač vybavený softwarem LECO Cornerstone® řídí všechny kvantitativní výpočty a ukládá všechna data.

« zpět na nabídku produktů

TGA801 Podrobnosti

TGA801

 • Modely
  1. TGA801 Termogravimetrický analyzátor 

  1. TGA801 model s duální pecí 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software