Analyzátor prvků řady 836 | Analýza kyslíku, dusíku a vodíku | LECO

Analyzátor prvků řady 836
Analýza kyslíku, dusíku a vodíku


Elementární analyzátor kyslíku, dusíku a vodíku ONH836 je navržen pro stanovení obsahu jednotlivých prvků v široké škále anorganických materiálů, železných a neželezných slitinách a žáruvzdorných materiálech pomocí techniky roztavení vzorku v inertní atmosféře. Automatizace a dotykové ovládání přes software Cornerstone® zefektivní vaši analýzu, zatímco robustní design přístroje zajišťuje spolehlivost.

 

 • Robustní konstrukce vkládání vzorků zjednodušuje rutinní údržbu a minimalizuje vliv atmosféry na výsledky analýz
 • Nejširší detekční rozsah pro kyslík díky třem IR detekčním celám
 • Zvyšte produktivitu laboratoře díky automatizaci
  • Automatické čištění minimalizuje potřebu ručního čištění mezi analýzami
  • 20-ti pozicový podavač kelímků i vzorků
 • Ovládání přes dotykový displej, který je umístěný na konstrukci přístroje vyniká svou ergonomií a intuitivním ovládáním
 • Nejmodernější infračervené (IR) a teplotně vodivostní (TC) detektory bez pohyblivých částí a bez manuálního seřizování
 • Vysoká stabilita detekčních TC cel
  • Zabudované čištění nosného plynu OMI-2 pro zvýšení stability detekčních TC cel
  • Vynikající stabilitu detekčních TC cel zajišťuje i patentovaný systém kompenzace dynamického průtoku

Volitelný model O836Si

 • Bezkonkurenční citlivost i pro nízké hodnoty obsahu prvků díky IR celám, inovativnímu systému vkládání vzorku a programovatelné impulsní peci
 • Ideální pro detekci kyslíku v křemíkovém průmyslu, kovovém průmyslu a elektronickém průmyslu (měď s vysokou čistotou)

Použití

Řada 836 je ideální pro následující aplikace: anorganické materiály, železné a neželezné slitiny, měď, hliník, titan a žáruvzdorné materiály.

Analyzátor ONH836 je určen pro simultánní stanovení obsahu kyslíku, dusíku a vodíku v oceli, žáruvzdorných kovech a dalších anorganických materiálech. Analyzátor je řízen pomocí ergonomického dotykového displeje, který je umístěn na konstrukci přístroje.

Navážený vzorek se umístí do grafitového kelímku a je zahříván na vysokou teplotu v impulsní peci pro uvolnění analytických plynů. Kyslík přítomný ve vzorku reaguje s grafitovým kelímkem za vzniku CO a CO2. Nosný inertní plyn, obvykle helium, vede uvolněné plyny z analytů z pece prostřednictvím regulátoru průtoku (Mass Flow Controller) k detekčním celám. CO a CO2 jsou detekovány pomocí nedisperzních infračervených detekčních cel (NDIR). Plyny následně prochází skrz reagent , kde CO oxiduje na CO2, a H2 na H2O. Dále dochází k detekci H2O a CO2na dalších NDIR detekčních celách. Následně je CO2 a H2O odstraněny a výsledným analytem zůstává N.

Patentovaný systém dynamické kompenzace toku (DFC) se používá k přidání nosného plynu jako doplnění plynu ztraceného během reakčních procesů. K detekci dusíku se používá detektor teplotní vodivosti (TC). Detekční systém se skládá z detektorů NDIR a TC. Detekční cely NDIR jsou založeny na principu absorpce infračerveného záření určité vlnové délky v IR spektru. Pokles energie na těchto vlnových délkách způsobuje průchod analyzovaného plynu skrz detekční cely. Pro zajištění přesných výsledků koncentrace kyslíku v široké škále typů vzorků a koncentrací je nutné analyzovat obsah O detekčními NDIR celami pro CO i CO2 . Detekční TC cely využívají rozdíl teplotní vodivosti nosného plynu a směsi nosného plynu a analytu. Odporová vlákna TC jsou umístěna do proudícího nosného plynu a jsou zahřívána můstkovým obvodem. Při smíchání analytu s nosným plynem se změní teplotní vodivost směsi plynu oproti čistému nosnému plynu.

Koncentrace neznámého vzorku se stanoví vztažmo k dané kalibrační křivce vytvořené na základě známých hodnot kalibračních standardů .

 

« zpět na nabídku produktů

Řada 836 podrobné informace

Řada Oxygen/Nitrogen/Hydrogen Detection with the 836

 • Modely
  1. ONH836 kyslík/dusík/vodík

  1. ON836 kyslík/dusík

  1. OH836 kyslík/vodík

  1. O836 kyslík

  1. H836 vodík

  1. N836 dusík

  1. NH836 dusík/vodík

  1. O836Si Kyslík pro křemíkové materiály


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software