Fisher ratio analysis for metabolite discovery in Pacu fish

Tile-based Fisher ratio (F-ratio) analysis is used to discover and quantify metabolites in Argentinian pacu fish, using data collected by comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOFMS) via a LECO Pegasus BT 4D instrument. Přístup k tomuto zdroji
Produktová řada
Průmyslová odvětví
Příslušné technické postupy
Typ dokumentu
Související produkty
Pegasus BT 4D

GCxGC Time-of-Flight Mass Spectrometer