Schválené metody

Mezinárodní normy existují, aby umožnily propojený svět. Vytvářením a dodržováním standardů vzniká globální důvěra. Mezinárodní jazyk standardů nám umožňuje komunikovat naši kvalitu způsobem, kterému každý vědec rozumí – s osvědčenými, spolehlivými a opakovatelnými výsledky. Společnost LECO je hrdá na to, že se aktivně podílí na vývoji a dodržování těchto mezinárodních standardů.

Přístroje LECO splňují schválené mezinárodní směrnice pro mnoho organizací.

Stáhněte si soubor PDF těchto schválených metod nebo si zobrazte metody níže:

AACC (Americká asociace chemiků obilovin)

Metoda Nástroje Složky Materiály
46–30 Řada 828/928 Bílkovina Obiloviny a výrobky z obilovin

AOAC International

Metoda Nástroje Složky Materiály
990.03 Řada 828/928 Hrubý protein Krmivo pro zvířata
992.15 Řada 828/928 Hrubý protein Maso, masné výrobky a krmiva pro domácí zvířata
992.23 Řada 828/928 Hrubý protein  Výrobky z obilných zrn a olejnin
993.13 Řada 828/928 Dusík Hnojivo
997.09 Řada 828/928 Dusík, bílkovina Pivo, mladina a pivovarnický slad (celkový obsah bílkovin podle výpočtu)
2017.08 Řada S832 Síra Hnojivo

AOCS (Americká společnost ropných chemiků)

Metoda Nástroje Složky Materiály
BA4E-93 Řada 828/928 Bílkovina Olejnatá semena
BA4F-00 Řada 828/928 Bílkovina Sójová moučka

ASBC (Americká společnost pivovarských chemiků)

Metoda Nástroje Složky Materiály
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Doplňkové materiály a cereálie
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Ječmen
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Pivo
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Pivovarská zrna
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Slad
Spalování Řada 828/928 Bílkovina Mladina

ASTM (Americká společnost pro testování a materiály)

Společnost LECO spolupracuje s ASTM International již více než 30 let ve výborech od cementárenského průmyslu a cyklus jaderného paliva přes technologie aditivní výroby až po mechanické testování a další. Stejně jako v případě našich přístrojů spolupracujeme s ASTM, abychom posouvali naše analytické schopnosti vpřed s pomocí nových metod a přepracovávali staré metody, aby odpovídaly současným a špičkovým technologiím. 

Zjistěte více o závazku společnosti LECO dodržovat mezinárodní normy ASTM.

» Saze

Metoda Nástroje Složky Materiály
D1619 Řada 832 Síra Saze
D7633 Řada 832 Uhlík Saze
D7662 Řada 832 Uhlík Surové oleje ze sazí
D7679 Řada 832 Síra Surové oleje ze sazí

» Cement

Metoda Nástroje Složky Materiály
C114
Část 18.1
TGA801 Ztráta při vznícení (LOI) Portlandský cement
C114
Příloha X2.2.2
TGA801 Dělená ztráta při vstřikování, oxid uhelnatý Hydraulický cement
C114
Příloha X2.2.5
Řada 844/744 Uhlík, oxid uhelnatý Hydraulický cement
C311/C311M
SEK 11
TM800, TGA801 Vlhkost Uhelný popel a přírodní pucolány
C311/C311M
SEK 11
TM800, TGA801  ZTRÁTY ŽÍHÁNÍM Uhelný popel a přírodní pucolány

» Keramika

Metoda Nástroje Složky Materiály
C1494-01 Řada 844/744,
Řada 836/736
Uhlík, kyslík, dusík Prášek na bázi nitridu křemíku

» Energetika

Metoda Nástroje Složky Materiály
C1408 Řada 844/744 Uhlík (celkem) Prášky a pelety z oxidu uranu
C1457 H836CS Vodík Prášky a pelety z oxidu uranu
D240 AC500 Kalorická hodnota Uhlovodíková paliva
D1552 Řada 832 Síra Oleje a ropné produkty
D1619 Řada 832 Síra Saze
D1857 AF700 Roztavený popel Uhelný a koksový popel
D4239/
Mth A
Řada 832 Síra Uhlí a koks
D4809 AC500 Kalorická hodnota Uhlovodíková paliva
D5016 Řada 832 Síra Uhelný a koksový popel
D5291 Řada 828 Uhlík, vodík, dusík Olej
D5373/
Mth A
Řada 828 Uhlík, vodík, dusík Uhlí
D5373/
Mth B
Řada 832 Uhlík Uhlí a koks
D5769 Pegasus BT Aromatické látky celkem Hotový benzín
D5865 AC500, AC600 Kalorická hodnota Uhlí a koks
D7348 TGA701, TGA801 Ztráta při vznícení (LOI) Zbytky spalování
D7582 TGA701, TGA801 Bezprostřední (vlhkost, těkavé a popel) Uhlí a koks
D7582
Část 13.2.2
TGM800 Vlhkost Uhlí a koks
D8339 TGA801 Volná vlhkost, sádrokarton, siřičitan vápenatý hemihydrát, uhličitan vápenatý, popel Pevné látky z odsíření spalin (FGD)

» Měření tvrdosti

Metoda Nástroje Název
E10 LCB3100 Standardní zkušební metoda stanovení tvrdosti kovových materiálů podle Brinella
E18 LR, LCR Standardní zkušební metody stanovení tvrdosti kovových materiálů podle Rockwella
E92 LM, LV, LMV, AMH43,
AMH55, testovací bloky
Standardní zkušební metoda stanovení tvrdosti materiálů podle Knoopa a Vickerse
E140 LM, LV, LR, LCR, LMV,
LCB3100
Standardní tabulky převodu tvrdosti pro vztahy kovů mezi tvrdostí podle Brinella, tvrdostí podle Vickerse, tvrdostí podle Rockwella, povrchovou tvrdostí, tvrdostí podle Knoopa a tvrdostí podle odrazového tvrdoměru

» Kovy

Metoda Nástroje Složky Materiály
E1019 Řada 844/744,
Řada 836/736
Uhlík, síra, dusík, kyslík Ocel, železo*, slitiny niklu/kobaltu
E1409 Řada 836/736 Kyslík/dusík Titan a slitiny titanu
E1447 Řada 836,
H836 CS
Vodík Titan a slitiny titanu
E1569  Řada 836/736 Kyslík Tantal
E1587 Řada 844/744,
Řada 836/736
Uhlík, síra, dusík, kyslík Rafinovaný nikl
E1915 Řada 844/744,
Řada 832
Uhlík, síra Rudy s kovovými ložisky a příbuzné materiály (tj. hlušina, odpadní hornina)
E1941 Řada 844/744 Uhlík Žáruvzdorné a reaktivní kovy
E2050 Řada 844/744, Uhlík Licí prášky
E2575 Řada 836/736 Kyslík Měď
E2792 H836CS Vodík Hliník a slitiny hliníku
E2994 GDS Násobek Titan a slitiny titanu

* ISO 4935 – metoda síry; ISO 9556 – Metoda uhlíku

» Mikroskopie

Metoda Nástroje Název
 E1951 BX, GX, SZ, SZX Standardní příručka pro kalibraci nitkových křížů a zvětšení světelným mikroskopem

AWS (Americká svářečská společnost)

Metoda Nástroje Složky Materiály
A4,4M: 2001 Řada 612 Vlhkost Svařovací toky a potahy elektrod

EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí)

Metoda Nástroje Složky Materiály
525.2 Pegasus BT Organické sloučeniny Pitná voda
8270 Pegasus BT Polotěkavé organické sloučeniny (SVOC) Pevné látky, půda a voda

ISO certifikace (International Organization for Standardization)

» Energetika

Metoda Nástroje Složky Materiály
1928 AC500, AC600 Kalorická hodnota Tuhá minerální paliva
29541 Řada 828 Uhlík, vodík, dusík Tuhá minerální paliva
16948 Řada 828 Uhlík, vodík, dusík Pevná biopaliva
18611-2 Řada 828/928 Dusík Katalyzátor
18611-2
Příloha B
Řada 828/928 Dusík celkem, močovina Vodný roztok močoviny
19579 Řada 832 Síra Tuhá minerální paliva
22241-2
Příloha B
Řada 828/928 Dusík celkem, močovina Vodný roztok močoviny

» Potravinářství

Metoda Nástroje Složky Materiály
14891 Řada 828/928 Celkový dusík, bílkovina Mléko a mléčné výrobky
16634 Řada 828/928 Celkový dusík, bílkovina Potravinářské výrobky, olejniny a krmiva pro zvířata

» Měření tvrdosti

Metoda Nástroje Název
4545-2 LM, LMV Kovové materiály – Knoopův test tvrdosti – Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6506-2 LCB3100 Kovové materiály – Brinellův test tvrdosti – Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6507-2 LM, LMV, LV Kovové materiály – Vickersův test tvrdosti – Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů
6508-2 LR, LCR Kovové materiály – Rockwellův test tvrdosti – Část 2: Ověření a kalibrace zkušebních strojů

» Kovy

Metoda Nástroje Složky Materiály
3690 DH603 Vodík Svařovaný kov z feritické oceli
4689-2/3 Řada 844/744 Síra Železné rudy
4935 Řada 844/744 Síra Ocel a železo
7524 Řada 844/744 Uhlík Nikl, feronikl a a slitiny niklu
7526 Řada 844/744 Síra Nikl, feronikl a a slitiny niklu
9556 Řada 844/744 Uhlík Ocel a železo
9686 Řada 844/744 Uhlík, síra Přímo redukované železo
9891 Řada 844/744 Uhlík UO2
10694 Řada 844/744 Uhlík Půda
10719 Řada 844/744 Uhlík Litiny
10720 Řada 836/736 Dusík Ocel a železo
11873 Řada 844/744 Uhlík, síra Kobaltové kovové prášky
13902 Řada 844/744 Síra Ocel a železo
15349-2 Řada 844/744 Uhlík Nelegovaná ocel
15350 Řada 844/744 Uhlík, síra Ocel a železo
15351 Řada 836/736 Dusík Ocel a železo
17053 Řada 836/736   Ocel a železo
19272 GDS Uhlík, křemík, mangan, fosfor, síra, chrom, nikl, hliník, titan a měď Nízkolegovaná ocel
21614 Řada 844/744 Uhlík Oxid uraničitý [UO2], oxidy smíšené s uranem a gadoliniem [(U, Gd)O2] a oxidy smíšené s uranem a plutoniem [(U, Pu)O2]
22963 Řada 836/736 Kyslík Titan a slitiny titanu

» Plasty

Metoda Nástroje Složky Materiály
3451-1
Metoda D
TGA801 Popel Plasty

» Soils

Metoda Nástroje Složky Materiály
10694 Řada 832,
Řada 828/928,
Řada 844/744,
Řada 612
Uhlík Půda
13878 Řada 828/928 Dusík Půda
15178 Řada 928,
Řada 832
Síra Půda

» Povrchová chemická analýza

Metoda Nástroje Složky Materiály
11505 GDS Násobek Obecné postupy
14707 GDS Násobek Úvod do používání
16962 GDS Zinkové a hliníkové nátěrové hmoty Železné nebo jiné kovové materiály
25138 GDS Filmy z oxidů kovu Vícero základních materiálů

Ontarijské ministerstvo životního prostředí

Metoda Nástroje Složky Materiály
E3487 QuadJet™ SD-ECD Organochlórové pesticidy (OC),
Polychlorované bifenily (PCB)
Půda, sediment

UOP (univerzální ropné produkty)

Metoda Nástroje Složky Materiály
703 Řada 844/744 Uhlík Katalyzátory
864 Řada 832 Síra Organické a anorganické materiály
990 GCxGC FID Molekulární typ klasifikace Ropa Vzorky