Close-up on variable hardness test indenters

Řada LVStanovení makrotvrdosti

Makrotvrdoměry podle Vickerse řady LV nabízejí cenově dostupný testovací systém vhodný pro větší, těžší vzorky, které se používají ve svařování a dalších náročných aplikacích. Nabízené modely jsou s analogovým nebo digitálním okulárem pro měřením vtisku, s možností upgradovat na automatické konfigurace podle vašich potřeb.

Vlastnosti

 • Revolverová hlava pojme až tři objektivy
 • Jemnější zaostření než předchozí modely
 • Osm kroků širokého rozsahu zatížení od 0,3 kgf až do 50 kgf
 • Různé objektivy, od 2,5x do 100x
 • Brinellova zkouška lehkého zatížení je k dispozici u modelu LV810 (vyžaduje se vlastní měřicí sada)
Modely
 • Řada LV110
   • Ekonomické řešení pro menší laboratoře
   • K dispozici kombinace mikro/makrozátěže
 • LV810 Řada – vybavená digitálním měřením vtisku, výpočtem tvrdosti, převody, statistickými informacemi o změřené tvrdosti a korekcemi při měření na zaobleném povrchu. Dále možnost Brinellovy zkoušky lehkého zatížení, kombinace mikro/makro zatížení (od 0,3 kg).
   • Brinellova zkouška lehkého zatížení
   • K dispozici kombinace mikro/makrozátěže
Možnosti
 • Automatické měření tvrdosti
 • Objektivní mikrometry
Brožury k nástrojům
Vyžádat další informace

"*" indicates required fields

Jméno*
Odeslání této žádosti umožňuje společnosti LECO (a jejím dceřiným společnostem) shromažďovat, zpracovávat a využívat vaše osobní údaje pro nezbytné obchodní účely.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.