Snímač zatížení

Portfolio přístrojů

LCB3100

Tvrdoměr Brinell se snímačem zatížení