Měření tvrdosti: Zařízení pro spolehlivé a přesné hodnocení tvrdosti materiálu

Společnost LECO nabízí široký výběr systémů pro měření tvrdosti, které vyhoví jakékoli aplikaci a rozpočtu. Výběr je z manuálních nebo automatických modelových konfigurací pro měření Mikro/Makro Vickers, Multi Vickers, Brinell nebo Rockwell. Naše automatické systémy měření tvrdosti jsou navržené tak, aby bylo dosaženo maximální produktivity, zvýšené využitelnosti, zkrácení doby analýzy a jednoduchosti vytvoření protokolu s výsledky.

LCB3100

Tvrdoměr Brinell se snímačem zatížení

Řada LM

Ekonomický systém pro stanovení mikrotvrdosti

Řada LR/LCR

Automatizované testování tvrdosti podle Rockwella se snímačem zatížení

Řada LV

Cenově dostupný makrotvrdoměr Vickers a tvrdoměr Brinell pro lehké zatížení