26. srpna 2020

Podívejte se, co všechno obsahuje vaše potraviny // Webové semináře na téma bezpečnosti potravin na vyžádání

Podívejte se, co všechno obsahuje vaše jídlo

Jak efektivní je váš pracovní postup, pokud jde o vzorky potravin? Jste si jisti, že vidíte vše, co váš vzorek může nabídnout? Zjistěte, jak společnost LECO rozšiřuje možnosti analýzy bezpečnosti potravin, v této řadě webových seminářů zdarma.


Automatizované termogravimetrické stanovení vlhkosti a popela v mouce
Oficiální metoda AOAC (925.10) pro stanovení pevných látek (celkem) a vlhkosti v mouce využívá postup stanovení úbytku sušením pomocí ruční vzduchové trouby. Tato metoda je běžně používána v potravinářském průmyslu. Oficiální metoda AOAC (923.03) pro stanovení popelu v mouce rovněž využívá ruční postup stanovení úbytku sušením pomocí vzduchové trouby. Jeffery Gast vám prozradí, jak automatizovaný termogravimetrický přístroj na určování vlhkosti, jako je TGA801, může plnit jak požadavky na oficiální metodu AOAC na teplotu pece, tak i na průtok vzduchu. Navíc zkracuje dobu obsluhy a analýzy a zlepšuje efektivitu pracovního toku.

Nástroj: TGA801
Průvodce: Jeffery Gast, společnost LECO Corporation
PROHLÉDNOUT WEBOVÝ SEMINÁŘ NA POŽÁDÁNÍ


Automatizované termogravimetrické stanovení vlhkosti v masných a polotuhých potravinářských výrobcích
Jednou z nejčastějších metod stanovení vlhkosti je ruční postup stanovení úbytku sušením pomocí vzduchové trouby podle metody AOAC pro zjišťování vlhkosti v mase (950.46). Lloyd Allen bude hovořit o tom, jak automatizovaný termogravimetrický vlhkoměr, jako je TGM800, splňuje požadavky oficiální metody AOAC na hmotnost vzorku, teplotu pece a průtok vzduchu. Navíc zkracuje dobu obsluhy a analýzy a zlepšuje efektivitu pracovního toku.

Nástroj: TGM800
Průvodce: Lloyd Allen, společnost LECO Corporation
PROHLÉDNOUT WEBOVÝ SEMINÁŘ NA POŽÁDÁNÍ


Optimalizace spalovacích metod pro stanovení nízkého obsahu dusíku/proteinu v potravinách
Techniky spalování pro stanovení dusíku/bílkovin v potravinách získávají na popularitě díky kratším časům analýzy, snadnému ovládání a zlepšeným bezpečnostním charakteristikám. Jsou ovšem omezeny množstvím vzorku, který dokáže nástroj najednou analyzovat. Vzorky s nízkou úrovní dusíku jsou náročné na analýzu vzhledem k vlastnostem vzorku a omezením metody. Lloyd Allen z LECO bude hovořit o možnostech optimalizace metod pro stanovení nízkého obsahu dusíku pomocí spalovacích přístrojů.

Nástroje: FP928, FP828
Průvodce: Lloyd Allen, společnost LECO Corporation
PROHLÉDNOUT WEBOVÝ SEMINÁŘ NA POŽÁDÁNÍ


Bezpečnost potravin: Lepší identifikace MOSH a MOAH při určování potravin
Současná metoda analýzy pro kvantitativní stanovení nasycených uhlovodíků z minerálních olejů (MOSH) a aromatických uhlovodíků z minerálních olejů (MOAH) je LC-GC-FID. Získaný chromatikagrafický profil je příliš často jen směsicí neidentifikovaných látek. GCxGC-TOFMS/FID je ovšem nejslibnější řešení pro podrobnou identifikaci MOSH a MOAH a pro detekci markerů, které mohou pomoci identifikovat a působit na zdroje kontaminace. Giorgia Purcaro pohovoří o problematice analýzy MOSH/MOAH a o tom, jaké výsledky může zařazení analýzy GCxGC -TOFMS do vašeho procesu přinést.

Nástroje: Pegasus® BT 4D, GCxGC ECD/FID
Průvodce: Giorgia Purcaro, University of Liege
PROHLÉDNOUT WEBOVÝ SEMINÁŘ NA POŽÁDÁNÍ


Aplikace dvourozměrné plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách
Česká zemědělská a potravinářská inspekce používá GCxGC -TOFMS pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu od roku 2005. Radim Štěpán bude hovořit o rozvoji nástrojů a analýz, které byly použity pro analýzu reziduí pesticidů ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Nástroje: Pegasus® BT 4D, GCxGC ECD/FID
Průvodce: Radim Štěpán, Česká zemědělská a potravinářská inspekce
PROHLÉDNOUT WEBOVÝ SEMINÁŘ NA POŽÁDÁNÍ

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software