Zobrazení položek podle značky: GCxGC

LECO řešení pro MOSH/MOAH
  Solutions forDeterminingMOSH/MOAH DeterminingMOSH/MOAHin Food Professionalsfor MOSH/MOAHin Cosmetics Professionalsfor MOSH/MOAHin Baby Milk Powder DeterminingMOSH/MOAHfor Food Safety NEW: LOCAL Workshop MOSH/MOAH   Learn more about our… ► Recent Events and On-Demand Presentations ► Most Recent Publications ► Solutions for MOSH/MOAH Library ► Instrument Portfolio   Whatever your sample preparation workflow requirements are, harness the power of LECO GCxGC & TOF technology…
MDCW 2021 | Seminář Vícerozměrná chromatografie
Na našem semináři Vícerozměrná chromatografie vystoupí odborníci z této oblasti, kteří se podělí o svůj výzkum. Tento neformální pracovní seminář je dobrou příležitostí pro zájemce o vícerozměrnou chromatografii. Dozví se zde více o této unikátní analytické technice. Mezi hlavní témata patří pokrok v technologii vícerozměrné chromatografie a aplikace tohoto specifického chromatografického přístupu.
Rozdíl mezi kadidlem a myrhou
Znovu nastala doba, kdy v rádiu bez ustání zní koledy a lidé začínají přemýšlet, co to vlastně je kadidlo a myrha a proč nás provázejí od nepaměti. Pracovníci společnosti LECO umístili tyto dva oleje do přístroje Pegasus BT 4D, aby zjistili rozdíl. Kadidlo (vyráběné z kadidlovníku pilovitého) i myrha (vyráběná z myrhovníku) jsou pryskyřice, které…
NA POŽÁDÁNÍ | Přístroj GC×GC-HR-TOFMS pro necílený screening metabolomiky dechu
Prohlédněte si webový seminář společnosti LECO vytvořený ve spolupráci s organizací The Analytical Scientist, který je nyní k dispozici na požádání. Webový seminář informuje o „přístroji GC×GC-HR-TOFMS pro necílený screening metabolomiky dechu“ a vede ho Pierre-Hugues Stefanuto, přední vědec z Univerzity Liège
Metabolomická řešení LECO
  Solutions foryour MetabolomicResearch Professionalsin BiomarkerAnalysis Professionalsin PlantMetabolomics Solutions forBreathomics Professionalsin MetabolomicProfiling NEW: Presentations from Tomas Kovalczukat Metabolomics Circle Poland   Learn more about our… ► Instrument Portfolio ► Recent Events and On-Demand Presentations ► Most Recent Publications ► Solutions for Metabolomics Library   Metabolomics presents challenges for both the analytical methods used and the data reduction required to interpret…
"Vrcholová necílená technika" – Společnost LECO ve spolupráci s organizací Analytical Scientist
Růst oblastí s příponou „-omika“ je v naší skupině žhavým tématem již několik let – částečně proto, že se naše vlastní odborné znalosti do jisté míry překrývají s potřebami těchto oblastí. Obzvláště náročnou pro komunitu separační technologie je metabolomika, která vyžaduje použití špičkových iterací různých technik, včetně LC, GC, MS a NMR. Když přijde na…
„Infekční dechové biomarkery“ v analytické vědě
Každý z nás se může ocitnout tváří v tvář ohrožení zdraví – ať je to rakovina, cukrovka nebo nedávné rozšíření nemoci COVID-19. Současná medicína je vyzbrojena neustále se zlepšujícími nástroji pro identifikaci a boj s nemocemi, nicméně existují nedostatky – v rychlosti, invazivnosti, pokrytí, přístupu a přesnosti. Existuje prostor pro zlepšení? A jak můžeme zajistit, aby nové přístupy…
„Stanovení obsahu pesticidů v rajčatových produktech pomocí spektrometru GC×GC-TOFMS“ – Společnost LECO s pomocí separační technologie
Zjistěte, jak použití komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC) s průletovou hmotnostní spektrometrií (TOF-MS) prokazuje vynikající kvalitu separace matice – analyt a analyt – analyt. To vše u vysokého počtu cílových pesticidů a při dosažení vysoké citlivosti. Přístroj LECO Pegasus BT 4D byl použit k vývoji robustního a přímočarého pracovního postupu kvantifikace, jež vyhovuje požadavkům organizace SANTE.
1. virtuální sympozium a pracovní seminář na téma technologie GC×GC v Severní Americe
Bezplatný virtuální seminář sponzorovaný společností LECO Corporation14 – 18. září 2020 Komu přinese užitek? Každému vedoucímu pracovníkovi nebo chemikovi pracujícímu v analytické laboratoři, který by rád získal více informací o technologii GC-MS, má potíže se složitými vzorky nebo hledá výhody nad rámec výkonu technologie GC-MS. Pokud se potýkáte s analytickým problémem souvisejícím s technologií GC-MS, určitě si rádi poslechnete, co vám uniká!
„Hodnocení okysličených základových olejů přístrojem GCxGC-TOFMS s modulovaným tokem“; Paul Harvath
Paul Harvath vystoupil i na pracovním semináři a symposiu o přístrojích LECO GC×GC (natáčeno v Evropském aplikačním a školicím centru v německém Berlíně), kde hovořil na téma „Hodnocení oxidovaných olejů prostřednictvím dvourozměrné plynové chromatografie – průletové hmotnostní spektrometrie.“ Během svého vystoupení promluvil o historii a budoucnosti motorových olejů pro automobily a jak…
Separation Science s e-knihou Aplikace testování potravin LECO
Naše nová e-kniha shrnuje velkou část aplikační práce společnosti LECO v oblasti testování potravin. Kromě přehledu aplikací tato kniha zahrnuje také úvod do přístrojů GC×GC a technologie TOFMS. Obsahuje také přehled různých hardwarových a softwarových řešení, které byly použity pro aplikace testování potravin. Bibliografii s dodatečnými odkazy naleznete v…
Dotazy ohledně konopí? Více odpovědí v jedné injekci
Protože se zákony a regulace mění, konopí a veškeré jeho související chemické sloučeniny se objevují v široké škále spotřebních produktů. Nástroje LECO, které spojují výkonnou průletovou hmotnostní spektrometrii (TOF-MS) a komplexní dvourozměrnou plynovou chromatografii (GC×GC) zefektivní vaše analýzy. Zjistěte zde, jak ušetřit čas a peníze prostřednictvím kvantifikace a identifikace…
"Výběr: Kde, kdy a jak ho používat!"Diane Turner na pracovním semináři a symposiu o přístroje LECO GC×GC
Na pracovním semináři a symposiu o přístroji LECO GC×GC Dr. Diane Turner hovořila o „Výběr: Kde, kdy a jak ho používat.“ Řeč bude o technikách analýzy vzorků, výběru při volbě správného technického nastavení (volba kolony, vstupní parametry atd.), a také optimalizaci datové analýzy.
Lékařská diagnostika pomocí analýzy dechu a přístroje GC×GC-TOFMS: Optimalizace dat pro přesnou léčbu
Na našich seminářích ASMS hovořil Jean-François (Jef) Focant, vedoucí katedry chemie a ředitel skupiny Organická a biologická analytická chemie na University of Liège v Belgii, o používání našich přístrojů Pegasus® BT 4D a Pegasus® GC-HRT 4D pro GC×GC-TOFMS na dech pacientů s astmatem za účelem zlepšení léčby astmatu. Než se Jef ponořil do analýzy krve a sputa,…
https://www.youtube.com/watch?v=WpyU0GnUQb4
Na setkání uskupení London Metabolomics Network a South East Region Analytical Division Royal Society Královské chemické společnosti v Burlington House v Londýně Alan Griffiths hovořil o špičkové technologii separace poskytované přístrojem GC×GC společnosti LECO. Video bylo natočeno na setkání London Metabolomics Network a South East Region Analytical Division Králov…
O ohňostrojích a cestovním ruchu: GC×GC-HRMS analýza dopadu léta na kvalitu vody jezera Michigan
Ohňostroje jsou základem oslav amerického svátku Den nezávislosti. Odhaduje se, že ve Spojených státech se každoročně koná 16 000 ohňostrojů a američtí spotřebitelé za ně utratí více než 1 miliardu dolarů! Jak tyto ohňostroje kromě krásného světla a zvučných ran ovlivňují okolní svět? Světové sídlo společnosti LECO…
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software