Rozdíl mezi kadidlem a myrhou

Rozdíl mezi kadidlem a myrhou

Znovu nastala doba, kdy v rádiu bez ustání zní koledy a lidé začínají přemýšlet, co to vlastně je kadidlo a myrha a proč jsou tak dobrými dárky. Pracovníci společnosti LECO umístili tyto dva oleje do přístroje Pegasus BT 4D, aby zjistili rozdíl.

Kadidlo (vyráběné z kadidlovníku pilovitého) i myrha (vyráběná z myrhovníku) jsou pryskyřice, které se již po tisíciletí používají jako parfémy a vůně. Éterické oleje extrahované z těchto pryskyřic lze analyzovat s pomocí plynové chromatografie, což také provedli vědečtí pracovníci společnosti LECO.

Rozšíříme-li analýzu (GCxGC) do druhé dimenze s pomocí přístroje Pegasus BT 4D, dozvíme se ze vzorků extrahovaných z těchto látek ještě více informací. GC×GC analýza také ze své podstaty vytváří strukturované chromatogramy, ve kterých obvykle eluují chemicky podobné analyty v seřazených pásech prostřednictvím separačního prostoru GCxGC. To poskytuje kontext pro identifikaci a umožňuje rychlou vizuální charakterizaci tříd sloučenin.

 

Chromatogram kadidla a myrhy

 

Podrobnější rozbor analýzy těchto olejů a další informace o tom, jak velkou výhodu přináší separace GCxGC při charakterizaci a porovnání těchto vzorků, naleznete v našich nejnovějších POZNÁMKÁCH K POUŽITÍ.

NA POŽÁDÁNÍ | Přístroj GC×GC-HR-TOFMS pro necílený screening metabolomiky dechu

Prohlédněte si webový seminář společnosti LECO vytvořený ve spolupráci s organizací The Analytical Scientist, který je nyní k dispozici na požádání. Webový seminář informuje o „přístroji GC×GC-HR-TOFMS pro necílený screening metabolomiky dechu“ a vede ho Pierre-Hugues Stefanuto, přední vědec z Univerzity Liège

Zúčastněte se našeho školení k přístroji PEGASUS® BT, a to v čase, kdy to vyhovuje Vám

Zúčastněte se našeho školení k přístroji  PEGASUS® BT, a to v čase, kdy to vyhovuje Vám

Pegasus® BT je výkonný přístroj, ale pokud si nejste jisti, jak používat některé z jeho funkcí, nevyužijete svou investici naplno. Společnost LECO spouští LECOLearn, online platformu, kde jsou na požádání poskytována školení, abyste maximalizovali výkon své laboratoře.

Metabolometrická řešení LECO

 Metabolometrická řešení LECO

 

Společnost LECO zastává v oblasti metabolomiky GCMS přední pozici a její produkty jsou zárukou přesnosti, rozlišovací schopnosti, dekonvoluce a rychlosti při charakterizaci i nejsložitějších biologických systémů. Naše nástroje byly ověřeny nejnáročnějšími vědci v odvětví.

„Vrcholová necílená technika“ – Společnost LECO ve spolupráci s analytickým vědcem

Růst oblastí s příponou „-omika“ je v naší skupině žhavým tématem již několik let – částečně proto, že se naše vlastní odborné znalosti do jisté míry překrývají s potřebami těchto oblastí. Obzvláště náročnou pro komunitu separační technologie je metabolomika, která vyžaduje použití špičkových iterací různých technik, včetně LC, GC, MS a NMR. Když přijde na metabolomiku, lze zvažovat většinu analytických nástrojů – multimodalita je přece jen jediným způsobem, který u takto vysoké složitosti vzorků dává smysl.

Článek, jehož autory jsou Pierre-Hugues Stefanuto, Delphine Zanella a Jean-François Focant

„Infekční dechové biomarkery“ v analytické vědě

Každý z nás se může ocitnout tváří v tvář ohrožení zdraví – ať je to rakovina, cukrovka nebo nedávné rozšíření nemoci COVID-19. Současná medicína je vyzbrojena neustále se zlepšujícími nástroji pro identifikaci a boj s nemocemi, nicméně existují nedostatky – v rychlosti, invazivnosti, pokrytí, přístupu a přesnosti. Existuje prostor pro zlepšení? Jak můžeme zajistit, aby nové přístupy poskytly stejnou úroveň diagnostického potenciálu jako přístupy, které momentálně používáme?

Jane Hill, docentka v oboru strojírenství, a Billy Boyle, výkonný ředitel společnosti Owlstone Medical, vysvětlují, jak jejich výzkum v oblasti analýzy dechu otevírá nové dveře v oblasti diagnostiky.

„Stanovení obsahu pesticidů v rajčatových produktech pomocí spektrometru GC×GC-TOFMS“ – Společnost LECO s pomocí separační technologie

Zjistěte, jak použití komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC) s průletovou hmotnostní spektrometrií (TOF-MS) prokazuje vynikající kvalitu separace matice – analyt a analyt – analyt. To vše u vysokého počtu cílových pesticidů a při dosažení vysoké citlivosti.

Přístroj LECO Pegasus BT 4D byl použit k vývoji robustního a přímočarého pracovního postupu kvantifikace, jež dodržuje požadavky organizace SANTE.

1. virtuální sympozium a pracovní seminář na téma Technologie GC×GC v Severní Americe

Bezplatný virtuální seminář sponzorovaný společností LECO Corporation
14 – 18. září 2020

Pro koho je určen? Každému vedoucímu pracovníkovi nebo chemikovi pracujícímu v analytické laboratoři, který by rád získal více informací o technologii GC-MS, má potíže se složitými vzorky nebo hledá výhody nad rámec výkonu technologie GC-MS. Pokud se potýkáte s analytickým problémem souvisejícím s technologií GC-MS, určitě si rádi poslechnete, v čem může být chyba. Hlavní představitelé v oblasti technologií GC a GC×GC vám vysvětlí, jak lze tato řešení bezproblémově začlenit do vašich pracovních postupů a jaké výhody přinesou vaší laboratoři.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software